Direktor Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva Rade Ristović rekao je da su spremni udžbenici za novu školsku godinu koji se mogu kupiti u svim knjižarama Zavoda i na odgođeno plaćanje.

 Udžbenici spremni za novu školsku godinu, cijene bezobrazno visoke

Ristović je rekao Srni da su cijene kompleta udžbenika, bez drugog stranog jezika, 15,5 KM za prvi razred, 86 za drugi, 95 za treći, 106,5 za četvrti, 99 za peti, 145 KM za šesti, 134 za sedmi, 163 za osmi i 152 KM za deveti razred.

On je podsjetio da je Vlada Republike Srpske obezbijedila udžbenike za sve učenike prvog i drugog razreda osnovne škole i za odlične učenike iz porodica sa četvoro i više djece.

Ristović je istakao da je Zavod omogućio kupovinu školskog pribora i knjiga na odgođeno plaćanje, što koristi veliki broj roditelja.

On je naveo da je u prodaji i šest novih udžbenika za osnovnu školu – prva knjiga, udžbenici i radne sveske za njemački jezik za sedmi razred, priroda i društvo za četvrti razred, poznavanje prirode za peti razred i geografija za sedmi i osmi razred.

Ristović kaže da su za srednje škole odobreni novi udžbenici koji su u pripremi, a to su kultura religija za prvi i drugi razred srednje škole, engleski jezik za drugi razred gimnazije, čitanka za treći razred gimnazije, čitanka za treći razred srednjih stručnih škola, čitanka za četvrti razred tehničkih škola, istorija za četvrti razred gimnazije i marketing u turizmu za četvrti razred srednje škole.

On je dodao da su u proceduri odobravanja čitanka za prvi razred gimnazije, medijske komunikacije za drugi razred srednjih stručnih škola, hemija za prvi razred gimnazije opšteg, prirodno-matematičkog i računarsko-informatičkog smjera, istorija za drugi razred gimnazije, opšti i društveno-jezički smjer i ekonomija za drugi razred usmjerenja ekonomski tehničar i poslovno-pravni tehničar.

(arena)