Uskoro u Zvorniku „Sedmica sudskog poravnanja “

Objavu o organizovanju „Sedmica sudskog poravnanja “ koju je objavio Osnovni Sud u Zvorniku prenosimo u nastavku u potpunosti:

Uskoro u Zvorniku „Sedmica sudskog poravnanja “

OBAVJEŠTENJE

Sedmice sudskog poravnanja organizuju se u svim prvostepenim i drugostepenim sudovima u BiH u periodu od 20. do 31 maja 2024. godine.

Cilj organizovanja „Sedmica sudskog poravnanja “ jeste rješavanje što je moguće većeg broja predmeta mirnim putem, u skraćenom postupku, koji je ekonomičniji i brži za stranke.

U skladu sa navedenim Osnovni sud u Zvorniku poziva sve zainteresovane stranke, a čiji predmeti se vode pred ovim Sudom, da u navedenom periodu pristupe sudu te riješe svoj predmet sudskim poravnanjem.

Ukoliko želite Vaš predmet riješiti sudskim poravnanjem to možete učiniti na način da informišete sudiju koji vodi Vaš predmet, na jedan od slijedećih načina:

– samostalno ili preko svog zastupnika uputite pismeni prijedlog za zaključenje sudskog poravnanja;

– samostalno ili preko zastupnika kontaktirate sudiju kako bi zajednički dogovorili termin za ročište za sklapanje sudskog poravnanja;

– zajedno sa suprotnom strankom, te zastupnikom ukoliko ga imate, u toku navedenog perioda, pristupite na sud sa prijedlogom za zaključenje sudskog poravnanja;

Detaljnije informacije o provođenju aktivnosti „Sedmice sudskog poravnanja“ možete pogledati u obrascu klikom na LINK OVDJE.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *