Zbog novonastale situacije i poteškoća zbog širenja opasnog virusa preduzete su sve mjere prevencije na nivou čitavog Udruženja kada je u pitanju distribucija kuhanih obroka na kućnu adresu. Za sve naše korisnike osigurano je da termički obrađena hrana bezbjedno bude uručena, rade se pojačane dezinfekcije prostora za pripremu hrane kao i samih vozila za distribuciju, dok su uposlenici obavezni nositi svu propisanu zaštitnu opremu. U vrijeme kada je sve teže doći do osnovnih životnih namirnica nastojat ćemo da za 108 korisnika u Zvorniku, tj. 450 korisnika projekta Jedan obrok dnevno osiguramo sve što je potrebno i u narednom periodu.” Riječi su Elme Mustajbašić koja je rukovodilac MFS-Emmausovog ureda u Zvorniku.

Volonteri MFS-Emmausovog ureda poduzeli sve mjere prevencije prilikom distribucije toplih obroka za 108 korisnika u Zvorniku (FOTO)

Podsjećamo “Jedan obrok dnevno” naziv je projekta koji MFS-EMMAUS implementira već 3 godine i u njega je trenutno uključeno 450 korisnika sa područja Doboj Istoka, Doboja, Gračanice, Srebrenice, Bratunca i Zvornika.
Projekat je namijenjen osobama treće životne dobi u stanju potrebe, bolesnim, iznemoglim osobama koje uglavnom žive same u udaljenim ruralnim područjima te samostalno ne mogu sebi obezbijediti hranu.

Volonteri MFS-Emmausovog ureda poduzeli sve mjere prevencije prilikom distribucije toplih obroka za 108 korisnika u Zvorniku (FOTO)

Uposlenici MFS-Emmausa svakodnevno ovim ljudima dolaze na vrata sa toplim obrokom i lijepom riječju. Namirnice za pripremu hrane ugroženim kategorijama ljudi nabavljaju isključivo od donacija i uplata dobrih ljudi, te od poziva ostvarenih na jedinstveni humanitarni broj 17011, aktivan za sve operatere u BiH.

Volonteri MFS-Emmausovog ureda poduzeli sve mjere prevencije prilikom distribucije toplih obroka za 108 korisnika u Zvorniku (FOTO)

Životne neprilike sve češće pogađaju ljude u našem okruženju, a sve rjeđe budu primijećeni i tako godinama ostavljeni na milost i nemilost surovih dana koji dolaze.

Svi su u mogućnosti pomoći starim i iznemoglim kroz ovaj projekat, broj je aktiviran za sve mobilne operatere Bosne i Hercegovine.

(Zvornicki.ba)