Licima koja kaznu zatvora izvršavaju u zatvorima u RS dozvoljene su pojedinačne posjete maksimalno dva člana porodice, a po odobrenju i drugih lica koja mogu pozitivno uticati na tok izdržavanja kazne zatvora, uz obavezu postavljanja barijera od pleksigasa između posjetilaca i zatvorenika, potvrđeno je za portal InfoBijeljina iz Ministarstvo pravde RS.

Istom naredbom, zatvorenicima se do daljnjeg obustavljaju pogodnosti unutar kazneno-popravne ustanove i to: korištenje intimne posjete bračnog ili vanbračnog druga i boravak sa članovima porodice u posebnim prostorijama kazneno-popravne ustanove.

Podsjetimo, 11. marta bila je donesena odluka kojom su posjete zatvorencima zabrane iz preventivnih razloga, zbog pojave korona virusa u RS. O tome je InfoBijeljina ranije pisala.

Od 1. juna, zatvorenicima je dozvoljeno korištenje pogodnosti van kruga kazneno-popravne ustanove uz obavezu određivanja pojedinih mjera zabrane, kao i radno angažovanje van kruga kazneno-popravne ustanove uz obavezan nadzor radnih instruktora ili pripadnika Službe obezbjeđenja, te uz obavezno poštivanje preventivnih mjera na zaštiti od korona virusa.

 

“Dakle, zatvorenici koji se nalaze na izdržavanju kazne zatvora u kazneno-popravnim ustanovama Republike Srpske, mogu kontaktirati sa članovima svojih porodica i drugim licima koja mogu pozitivno uticati na tok izdržavanja kazne zatvora putem posjeta, pisama i telefona”, rekli su za portal InfoBijeljina iz nadležnog ministarstva.

Dodaju da je po Pravilniku o kućnom redu za  izdržavanje  kazne  zatvora  propisano da zatvorenici imaju pravo da primaju posjetu članova uže porodice dva puta mjesečno, a na prijedlog službe tretmana i po odobrenju direktora ustanove izuzetno  i druga lica koja mogu pozitivno uticati na tok izdržavanja kazne.

Po istom propisu, redovna posjeta u trajanju od 60 minuta odobrava  se najmanje dva puta u toku jednog mjeseca, a zavisno od klasifikaciono-stimulativne grupe u koju je zatvorenik raspoređen, direktor Ustanove na prijedlog službe tretmana može odobriti i češće redovne posjete, kao i produženo trajanje posjete.

Takođe, po odobrenju direktora zatvora, u izuzetnim slučajevima i iz opravdanih razloga, zatvoreniku se mogu odobriti i vanredne posjete. Posjete  se obavljaju u vrijeme i u dane koje direktor ustanove odredi rasporedom dnevnih aktivnosti.

Propisi kažu i da se u dane državnih praznika i drugih dana kada se po zakonu ne radi, posjete primaju bez obzira na dan u sedmici koji je za njih određen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *