ZORAN STEVANOVIĆ: KUPOVINA UPRAVLJAČKOG PAKETA „BOKSITA“ IZ MILIĆA JEDAN JE OD STRATEŠKIH PLANOVA MENADŽMENTA I VLASNIKA „ALUMINE“

Kompanije „Alumina“ iz Zvornika i „Boksit“ iz Milića biće i dalje značajni nosioci razvoja poslovnih aktivnosti na ovom području, a najnovijom akvizicijom „Pavgorda“ iz Foče, kojom je preuzeo većinski paket akcija u „Boksitu“ , na dobitku će biti sve tri ove kompanije, poručuje Zoran Stevanović, direktor „Alumine“, najavljujući nove razvojne i proizvodne programe na ovim prostorima, te zajedničko partnerstvo sa poznatim svjetskim kompanijama.

■Gospodine Stevanoviću, koliko je za „Aluminu“ važno, što su poslije ove fabrike, gdje je najveći povjerilac, kompanija „Pavgord, odnosno biznismen iz Foče Gordan Pavlović, postali većinski vlasnik „Boksita“ iz Milića, imajući u vidu više od četiri i po decenije poslovnu saradnju ova dva privredna subjekta?

-Ozbiljna kompanija kakva je „Alumina“, pored toga što mora obezbijediti kvalitetnu radnu snagu, funkcionalnost tehnološke opreme u fabrici i obezbjeđivanje novih proizvodnih programa da bi se osigurala od konkurencije na stranom tržištu, mora djelovati još na tri pravca. I to, da obezbijedi sirovinsku nezavisnost, energetsku nezavisnost i ekološku stabilnost prostora na kojem ona radi.

POTPISAN UGOVOR SA RMU „BANOVIĆI“ O NABAVCI UGLJA U 2024. GODINI (FOTO)
FOTO: Arhiv

Kupovina upravljačkog paketa „Boksita“ iz Milića je upravo jedan od ta tri strateška plana, koga je menadžment i vlasnik „Alumine“ zauzeo u svom dugoročnom planu razvoja i očuvanja „Alumine“. Mislim da je ulaskom u vlasništvo „Boksita“ napravljen jedan veliki iskorak u pogledu sigurnosti snabdijevanja fabrike najvažnijom sirovinom, rudom boksita, u njenom proizvodnom procesu. U godinama koje su za nama, kompanija „Boksit“ je obezbjeđivala nešto malo više od trećine ukupnih potreba „Alumine“ za ovom sirovinom.

Želim da naglasim da je naša saradnja i sa gospodinom Dukićem i sa ostatkom menadžmenta „Boksita“ sve ove godine bila na jednom vrlo zavidnom i veoma korektnom nivou, tako da je i ovo preuzimanje kompanije iz Milića plod dogovora i naše zajedničke saradnje.

Očekujemo da će „Pavgord“, sa menadžmentom „Alumine“ i sa svojim ličnim poznavanjem rudarstva i organizacionim sposobnostima, prije svega očuvati proizvodnju rude u „Boksitu“, a zatim, u nekom narednom koraku, je i unaprijediti.

Važno je reći da će u drugoj polovini godine, odnosno do kraja ove poslovne godine, „Boksit“ zadržati sve zaposlene, da će važiti ugovori koji su potpisani i između kompanije „Boksit“ i ljudi koji rade prevoz rude i između „Boksita“ i zaposlenih radnika, tako da nema razloga ni za kakvu brigu. Sva radna mjesta će ostati i nastaviće se kontinuirana proizvodnja rude i kontinuirano snabdijevanje „Alumine“ boksitom.

■Koliko će nova vlasnička struktura ove dvije kompanije, koje su nosioci razvoja u regiji Birač, doprinijeti da se još više proširi, ali i integriše međusobna poslovna aktivnost s obzirom da se pokazalo da je sve što su zajedno radili „Alumina“ i „Boksit“, naročito u posljednje vrijeme, bilo jako uspješno i korisno?

– Nema nikakav razlog da bilo šta ne bude kao ranije, odnosno da se dosadašnji dobri odnosi između „Alumine“ i „Boksita“ i dalje još više unapređuju i učvršćuju na dobrobit obje kompanije. Prije svega, da plod ove uspješne saradnje bude uspješan rad „Alumine“, dobar profit „Alumine“, dobar profit „Boksita“, ali i zajednički rad na poboljšanju tržišne pozicije „Alumine“ kad je u pitanju globalno, evropsko i svjetsko tržište.

„Alumina“ investira u proizvodnju: POVEĆANJE KAPACITETA PROIZVODNJE FINO PRECIPITIRANIH HIDRATA I SILIKA GELA (FOTO)

■Kompanija „Boksit“ je primarni isporučilac rude boksita našoj fabrici, ali isto tako raspolaže i sa značajnim prevozničkim kapacitetima. Gospodine Stevanoviću, na čemu će se još zasnivati poslovna saradnja između ova dva dugogodišnja strateška poslovna partnera nakon najnovije promjene vlasničke strukture?

– Prevoznička djelatnost će se nastaviti. Vrijeme će pokazati da li će biti racionalnije to raditi u okviru kompanije „Boksit“, kako je i dosad bilo, ili će se prevoznički kapaciteti kompanije „H&P“ i „Boksita“ ujediniti radi smanjenja troškova kako bismo dobili jednu respektabilnu kompaniju sa stotinjak vozila spremnih da odgovore najvećim zadacima kada je u pitanju međunarodni transport proizvoda iz „Alumine“.

Radiće se i na drugim djelatnostima koje egzistiraju u „Boksitu“. Učiniće se da fabrika za preradu drveta, koja je u sastavu kompanije „Boksit“, dobije novi smisao, odnosno novu sirovinsku podršku od javnog preduzeća „Šume Republike Srpske“ kako bi mogla da nastavi svoj posao ili da se iznajmi nekom ko je već prepoznatljiv na tržištu drvoprerade. Uglavnom, i te zaposlene treba održati na okupu, treba održati drvopreradu u Milićima, a opet sve u cilju razvoja cijele ove naše regije.

■Koliki ove godine očekujete međusobni promet između „Alumine“ i „Boksita“?

-On je posljednih godina dostizao više od 30 miliona KM. Mi ćemo vidjeti, pokazaće istraživanja, koliko će biti rude u Milićima u narednom periodu. Gospodin Dukić je stavio na raspolaganje praktično sve istraživačke radove koje je obavio, svu projektnu dokumentaciju za novu jamsku eksploataciju, kao i projektnu dokumentaciju za nove površinske kopove…

Međusobni promet između „Boksita“ i „Alumine“ će u drugoj polovni ove godine biti na nivou prethodnih godina, ali već od iduće godine on će se značajno povećati.

■ „Alumina“, „Boksit“ i „Pavgord“ direktno zapošljavaju više od 2.000 radnika, dok indirektno u vezanim poslovima u primarnom, sekundarnom i tercijalnom sektoru još nekoliko hiljada ljudi. Koliko je uspješna poslovna saradnja ovih privrednih subjekata važna za razvoj privrednog i sveukupnog života, prije svega ovog dijela Republike Srpske?

-Opstanak ovog dijela Republike Srpske, u bilo kom pogledu, uslovljen je uspješnim radom ove tri kompanije. „Alumina“ je već krenula u osiguranje svoje energetske nezavisnosti, odnosno pojeftinjenja snabdijevanja parom koja je neophodna za naš proizvodni proces. Urađen je dio projekata i fabrika mora krenuti u pravcu ostvarenja energetske nezavisnosti. Svjedoci smo da na globalnom nivou svaki poremećaj, kao što su epidemija virusa korona, zatim rat u Ukrajini, akcije pobunjeničke grupe Huta u Jemenu, jednom riječju svaka „sitnica“ može da napravi ozbiljne poremećaje na tržištu snabdijevanja, prije svega energentima, ali i ostalim robama. To onda umanjuje i prodaju proizvoda koje proizvodi „Alumina“, a samim tim lančano umanjuje i prodaju rude boksita.

POMOĆ RADNIKA “ALUMINE”: U AKCIJAMA SOLIDARNOSTI PRIKUPLJENO VIŠE OD 850.000 KM!

Zato, mi kao kompanija, odnosno „Alumina“, moramo biti spremni da odgovorimo na sve izazove. Iz tog razloga borimo se da naša proizvodnja bude što jeftinija, da se svi troškovi smanjuju, a istovremeno moramo voditi računa o platama zaposlenih i o svim benefitima koje naš radnik zaslužuje, koji svakodnevno obavlja svoje redovne radne aktivnosti.

Prema tome, mislim da su i „Alumina“, i „Pavgord“ i „Boksit“, zadnjom poslovnom transakcijom, odnosno najnovijom akvizicijom „Pavgorda i ulaskom u vlasništvo kompanije „Boksit“, svi na dobitku. Vrijeme koje je pred nama pokazaće da se ovdje radi jedan vrlo ozbiljan posao i da, prije svega, zaposleni u „Alumini“ , a samim tim i svi stanovnici naše regije, nemaju razloga za brigu da ćemo i dalje biti značajan nosilac razvoja poslovnih aktivnosti na ovim prostorima.

■U priobalju Drine, naročito u zvorničkom kraju, često se može čuti da dok ovdašnjim putevima prolaze puni kamioni sa rudom boksita i dok se vidi dim iz dimnjaka u fabrici u Zvorniku, dotle nema krize za stanovništvo ovog područja. Na čemu će se zasnivati dalji razvoj „Alumine“, „Boksita“ i „Pavgorda“ i da li se mogu očekivati neki zajednički projekti?

-Zajednički projekti već postoje. Oni se prije svega sadrže u zajedničkom ulasku sa jednim od poslovnih partnera „Alumine“ na italijanskom tržištu u kupovinu fabrike za sušenje i mljevenje hidrata u Milićima. Taj kapacitet će se značajno proširiti do kraja ove i početka naredne godine.
Nakon potpisivanja memoranduma o razumijevanju, ulazi se u ozbiljne pregovore sa doskorašnjim većinskim vlasnikom i direktorom kompanije „AluChem“, gospodinom Zapetalom, američkim biznismenom, čija će kompanija, zajedno sa „Aluminom“, „Pavgordom“ i „Boksitom“, praviti pogon za novi proizvodni program ovdje u Karakaju, što bi obezbijedilo značajno bolju tržišnu poziciju „Alumine“ u godinama koje dolaze. Takođe, očekujemo dolazak još jednog od naših poslovnih partnera sa italijanskog tržišta.

Ugovor sa firmom "Lein" iz Srebenice donosi 120 hiljada tona rude boksita za potrebe "Alumine"

Ovih dana je puštena u probni rad nova linija za proizvodnju fino precipitiranih hidrata. Povećali smo kapacitet za više od 10 odsto, praktično za više od jedne sedmine godišnje proizvodnje. Očekujemo širenje tržišta i u toj oblasti, zatim u oblasti naših zeolita. Naši razvojni timovi, sa jednom velikom istraživačkom laboratorijom iz svijeta auto industrije, rade takođe jedan novi proizvod.

Sve u svemu, postoje svi preduslovi da se sve kompanije koje sam pomenuo ubrzano razvijaju, ali prije svega da popravljaju poziciju „Alumine“ na međunarodnom tržištu, a samim tim to je benefit i za sve ostale.

■Gospodine Stevanoviću, na kraju razgovora, kakva bi bila Vaša poruka zaposlenima, prije svega u „Alumini“ i „Boksitu“, ali i ovdašnjoj javnosti?
-Za zaposlene, poruka da rade i obavljaju svoje redovne aktivnosti najbolje što znaju i mogu, da budu posvećeni poslu i svojoj kompaniji, a na menadžmentu je da obezbijedi što bolje uslove za njihov rad. Mi ćemo to činiti i, kao što znate, sve dogovorene isplate sa sindikatom u decembru prošle godine se ispunjavaju redovno, bukvalno u dan. I ja mislim da će taj trend i dalje potrajati. Moramo pratiti rast cijena životnih troškova na ovim prostorima, moramo ispratiti standard naših radnika.

Kad žive dobro radnici ove fabrike, kad dobro radi i funkcioniše „Alumina“ , onda cijela regija Birač je u ekspanziji i bićemo svi u funkciji razvoja ovog područja i istočnog dijela Republike Srpske.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *