Senat Univerziteta u Tuzli, na danas održanoj sjednici, izvršio je izbor za Rektora.

Zvorničanka Nermina Hadžigrahić izabrana za rektoricu Univerziteta u Tuzli

Na konkurs za izbor Rektora Univerziteta u Tuzli bila su prijavljena tri kandidata: dr.sc. Šefik Hasukić, redovni profesor Medicinskog fakulteta, dr.sc. Suad Halilčević, redovni profesor Fakulteta elektrotehnike i dr.sc. Nermina Hadžigrahić, redovni profesor Medicinskog fakulteta.

U prvom krugu glasanja za rektoricu Univerziteta u Tuzli izabrana je dr.sc. Nermina Hadžigrahić, redovni profesor Medicinskog fakulteta.
U narednom periodu Upravni odbor Univerziteta u Tuzli, će dati prethodnu saglasnost na izbor rektora, nakon čega će Senat, na sjednici zakazanoj za 15.09.2017.godine, imenovati rektora Univerziteta u Tuzli.

(Tuzlanski.ba)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *