U nastavku prenosimo pristiglo saopštenje koje je stiglo iz Javne zdravstvene ustanove “Bolnica” Zvornik, a u kojem se iznosi demant na informacije ranije objavljene na portalu 6yka.com kroz intervju sa dr Bjekovićem. U Saopštenju se navodi:

Zvornička bolnica oglasila se saopštenjem i demantovala navode dr Bjekovića

Poštovani!
Prije svega želimo da svim vjernicima pravoslavne vjeroispovijesti poželimo srećne vaskršnje praznike! Nažalost i u dane najradosnijeg hrišćanskog praznika prinuđeni smo braniti se od neosnovanih napada na našu ustanovu i objaviti ovaj demanti.

Naime, dr Bjeković radnik naše ustanove specijalista ortopedije, koji se portalu buka lažno predstavio kao hirurg valjda želeći na taj način bar donekle da opravda svoju pozvanost da komentariše situaciju izazvanu virusom korona, iznio je u intervjuu niz neistina, na račun rada naše ustanove i zdravstvenog sistema uopšte. Pokušaćemo da se osvrnemo na svaku od iznesenih neistina.

Кrajnje je nekorektno prozivati Vladu Republike Srpske zbog nedonošenja novog Zakona o platama zaposlenih u oblasti zdravstva, ako se zna da su pregovori o donošenju istog prekinuti upravo zbog vanrednog stanja, dakle iz objektivnih razloga, na koje niko ne može uticati.

Dr Bjeković nastavlja sa licemjerstvom nazivajući jednokratnu naknadu od 1.000,00КM za zdravstvene radnike, koju je naravno objeručke prihvatio, „sadakom“. Ovo nije ni izbliza prvi put da dr Bjeković neistinama grubo narušava ugled naše ustanove i zdravstvenog sistema, koji njegove kolege za koje se on navodno brine, godinama strpljivo grade. Ono što ovaj neosnovani napad dr Bjekovića na račun ustanove u kojoj radi razlikuje od dosadašnjih sličnih istupa, jeste vrijeme vanrednog stanja, u koje je učinjen.

Ovdje je bitno napomenuti da su navodni propusti u radu naše ustanove potpuna neistina. Naša ustanova je preduzela sve mjere propisane preporukama Štaba za vanredne situacije Republike Srpske, Gradskog štaba grada Zvornika, Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske, kao i Кomisije za intrahospitalne infekcije bolnice, te donijela niz zaključaka kojima se rad ustanove usklađuje sa novonastalom situacijom: postavljen je dezinfekcioni tunel, kontrolni punktovi gdje timovi za trijažu mjere temperaturu i uzimaju anamnestičke podatke od posjetilaca, organizovana je COVID-19 bolnica koja je fizički odvojena od ostatka ustanove, respiratorna ambulanta koja radi 24 sata, a 3 naša radnika su angažovana u Gradskom štabu za vanredne situacije, koji je takođe dao izuzetan doprinos sprečavanju širenja virusa korona, svojim svakodnevnim aktivnostima.

Inače, protiv formiranja timova za trijažu bio je upravo dr Bjeković, uz bahatu njemu svojstvenu konstataciju, da njemu niko ne može da zabrani dolazak u bolnicu i u dane kada ne radi. Nakon što je u bolnici hospitalizovan pacijent sa korona virusom, direktor je tražio izvještaj od Načelnika Internog odjeljenja radi utvrđivanja eventualnih propusta u radu i postupanju sa pacijentom od strane medicinskog osoblja naše ustanove.

Na osnovu dobijenog izvještaja, utvrđeno je da nikakvog propusta u radu nije bilo, te da je od strane osoblja korištena sva propisana zaštitna oprema. U prilog navedenom utvrđenom stanju, svjedoči i činjenica da su svi radnici koji su bili u kontaktu sa zaraženim i nakon ponovljenog preventivnog testiranja, negativni na prisustvo korona virusa. Niko od nadležnih institucija (Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, Republički štab za vanredne situacije Republike Srpske, Institut za javno zdravstvo Republike Srpske i Gradski štab za vanredne situacije) nije utvrdio nikakav propust u radu naše ustanove, ovim povodom.

Nažalost korona virus je “ušla” i u druge eminentne zdravstvene ustanove kako u našoj zemlji tako i u cijelom svijetu. Nadalje, ukoliko su zaista postojali propusti u radu i navodno ne postupanje po nalozima nadležnih institucija, nameće se logično pitanje zbog čega dr Bjeković o istim nije upoznao nadležne u našoj ustanovi, što bi svaki odgovoran radnik trebao da učini.

Umjesto toga on bez ijednog argumenta, iznosi apsolutne neistine u medijima i nipodaštava sav trud uložen od strane zaposlenih u JZU Bolnica Zvornik, radi prevlađivanja vanrednog stanja.

Postavlja se logično pitanje, zbog čega doktor specijalista ortopedije pored infektologa, epidemiologa, pulmologa i anesteziologa, istupa u javnosti sa ovakvim stavovima?

Više je nego jasno da je u pitanju samopromocija, vođe sindikalne organizacije koji predstavlja tek 20-tak radnika ili 7% od ukupno zaposlenih u našoj ustanovi, od kojih se znatan broj ne slaže sa njegovim stavovima.

O tome koliki ugled među radnicima naše ustanove uživa dr Bjeković svjedoči i činjenica da je na prethodne proteste, koje je pompezno najavljivao, izašao broj radnika manji od broja prstiju na rukama. Iskreno nam je žao što dr Bjeković svoje frustracije neostvarenog sindikalnog vođe liječi na ovaj način, nedostojan njegovog obrazovanja i njegovih godina.

Dr Bjeković pokazuje elementarno neznanje (što nikako ne čudi imajući u vidu da nijedan dan u radnoj karijeri nije obavljao rukovodeću funkciju) i kada je u pitanju djelokrug rada zdravstvenih ustanova, direktora i organa upravljanja ustanove, dijeleći direktore na one koji su doktori i one koji to nisu jer svaki direktor, pa i u našoj ustanovi ima zamjenika i pomoćnika koji su kompetentni i autoritativni ljekari.

Sam primarijus dr Zoran Кomljenović, načelnik Odjeljenja za hirurgiju to smatra prednošću, jer: „Direktor koji nije ljekar veoma često konsultuje i sve svoje ljekare – načelnike odjeljenja/službi. Uvijek je bolje na čelu zdravstvene ustanove imati ekonomistu ili pravnika koji sluša svoje doktore, nego doktora autokratu, koji nikoga ne sluša i misli da je jedino on Bogom dan da obavlja tu funkciju.“

Nevjerovatno je da dr Bjeković osporava gradnje novih bolnica i nabavku nove opreme, naročito ako se zna da ustanova u kojoj on sam radi ima neuslovnu zgradu, staru više od 50 godina. Znači li to da doktori trebaju da rade sa opremom iz prošlog vijeka? U svojoj grozničavoj borbi za ostvarenje neispunjenih sindikalnih ambicija, prezauzet iznošenjem niza neistina radi dobijanja pokojeg jeftinog poena, zapostavio je ono što najbolje zna, posao doktora specijaliste.

Najbolji pokazatelj istinitosti naprijed rečenog, jeste činjenica da drugi zaposleni ortoped kojeg on spominje u intervjuu, ima 30 % više pruženih usluga od njega i isto toliko manje godina staža kao specijalista ortopedije. Još jedna neistina odnosi se na navode vezane za zaposlene radnike koji rade sa izvorima zračenja, jer navedeni radnici nisu oštećeni u pogledu prava propisana zakonom, sa čim su saglasni i zaposleni u toj službi.

Ovom prilikom obavještavamo javnost da Odjeljenje interne medicine 21.04.2020. godine ponovo počinje da radi svojim punim kapacitetom, uz napomenu da smo sve vrijeme, dok isto nije radilo imali pripravnog doktora, specijalistu interne medicine. Za sve naprijed iznesene tvrdnje, kao dokaz posjedujemo potpunu pisanu dokumentaciju.

Na kraju želimo da istaknemo da nam je jako žao što smo morali da se bavimo ovakvim stvarima, u ovim teškim vremenima za cjelokupno društvo. Ovakvi i slični istupi dr Bjekovića nanose štetu prvenstveno njemu, ali zbog pacijenata radi kojih i postojimo, smatramo svojom obavezom da ipak reagujemo.

Smatramo da smo i sami djelimično krivi za ovakve istupe dr Bjekovića, jer na prethodne njegove slične izjave nismo reagovali, pripisujući ih njegovom neznanju, ishitrenosti i željom da bude u centru pažnje, smatrajući da će naš kolega početi ozbiljno i istinito prezentovati stanje u našoj ustanovi i zdravstvu. Nasuprot našim očekivanjima, dr Bjeković je u potpunosti zloupotrijebio naše strpljenje i toleranciju, smatrajući ih našom slabošću.

Svaka kritika, prijedlog, sugestija, koja za cilj ima unapređenje rada naše ustanove je dobrodošla, ali nikako zlonamjerna podmetanja i neutemeljena blaćenja.

Saopštenje pristiglo iz zvorničke bolnice prenijeli smo u potpunosti.

(Zvornicki.ba)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *