Zvornik na sedmom forumu „Pametni gradovi“ održanom u Sarajevu (FOTO)

Grad Zvornik, koji je dio projekta „Pametni gradovi – put ka digitalnoj transformaciji u BiH“, učestvovao je na forumu „Pametni gradovi“ održanom u Sarajevu. Ovi forumi služe kao platforma za razmjenu iskustava u oblasti digitalizacije kako na regionalnom tako i na lokalnom nivou, odnosno u lokalnim zajednicama.

Prema riječima Amire Omanović, programske menadžerice GIZ-a u Bosni i Hercegovini digitalna transformacija lokalnih samouprava je proces koji treba da ima za cilj unapređenje pružanja usluga građanima i privredi.

Na Forumu je predstavljen vodič „Pametni gradovi“, jedan od rezultata projekta, koji ne samo što precizno definiše koncept pametnih gradova, već pruža i jasne korake koje javne lokalne samouprave trebaju preduzeti kako bi u potpunosti iskoristile prednosti digitalne transformacije. Cilj Vodiča nije samo informisati, već i podstaći saradnju, uključivanje građana, kao i donošenje informativnih odluka, postavljajući temelje za održiv, inovativan i prilagodljiv urbani razvoj u Bosni i Hercegovini.

“Forum „Pametni gradovi“ je zamišljen kao platforma na kojoj se susreću svi zainteresovani akteri – javne uprave, institucije, privatni sektor i međunarodne organizacije, a koje imaju interes za implementaciju inicijativa i procesa digitalne transformacije,” poručila je Kristina Erak, projektna menadžerica na projektu Pametni gradovi.

U okviru foruma održano je predavanje na temu “Uloga modernih informaciono-komunikacionih tehnologija u razvoju budućih pametnih gradova”, koje je bilo obogaćeno pozitivnim praksama iz Srbije i Slovenije pružajući učesnicima konkretna saznanja o implementaciji ovih tehnologija u urbanom planiranju i upravljanju.

U zaključcima panel diskusija identifikovani su izazovi u digitalnom razvoju javnih lokalnih samouprava u Bosni i Hercegovini. Učesnici su istakli saradnju, kao ključ uspjeha, posebno u nerazvijenim lokalnim zajednicama, te potrebu za integrisanim pristupom i jasnom strategijom razvoja za postizanje dugoročnih rezultata.

U okviru projekta Grad Zvornik dobio je digitalnu aplikaciju „Građanska patrola“ za prijavu komunalnih kvarova, kao i srednjoročni planski dokument Mapa puta digitalne transformacije grada Zvornika. Projekat “Pametni gradovi – ka digitalnoj transformaciji gradova u BiH” realizuju Njemačko društvo za međunarodnu saradnju (GIZ) u saradnji sa Bit Alijansom, te u partnerstvu sa kompanijama Lanaco i DVC Solutions.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *