AVE AGRI: Podrška poljoprivrednicama iz Podrinja i Hercegovine

Da li ste se ikada zapitali šta je zajedničko podrinjskoj malini i hercegovačkoj vinovoj lozi? Obje kulture uzgajaju se u Bosni i Hercegovini i obe kulture u ovim krajevima najčešće obrađuju žene. 

AveAgri je tu da poveže žene iz Podrinja i Hercegovine koje će zajedno učiti kroz razmjenu iskustava, zagovarati osnivanje ženskih zadruga i plasirati svoje proizvode na tržište. 

Ukoliko si poljoprivrednica izHercegovine ili Podrinja – budislobodna da se prijaviš za učešće u aktivnostima u okviru AveAgri putem sljedećeg linka: forms.office.com/e/ThHmuAdRTh ili na e-mail adresu [email protected]. U naslovu maila potrebno navesti Prijava za učešće u aktivnostima projekta AveAgri. 

Centar za promociju civilnog društva (CPCD) provodi jednogodišnji projekat pod  nazivom AveAgri – Unapređenje prilika za zapošljavanja žena kroz saradnju malih poljoprivrednih poduzeća u vlasništvu žena u Srebrenici, Bratuncu, Čitluku i Čapljini, koji  finansijski podržava Ministarstvo vanjskih poslova Sjedinjenih Američkih Država u iznosu  od 28.882,00 USD. 

Ovaj projekat ima za cilj osnaživanje žena iz ruralnih područja Podrinja i Hercegovine da  udruže snage i zajednički nastupe na tržištu poticanjem na osnivanje poljoprivrednih zadruga.  Ključna komponenta je saradnja između pojedinačnih proizvođačica – žena, organizacija  civilnog društva i institucija. 

Zašto je AveAgri važan? 

Iako su žene u Bosni i Hercegovini uključene u brojne poljoprivredne poslove, najveći dio tog  rada je neplaćen. U slučajevima gdje postoji određena poljoprivredna proizvodnja, većinu  poslova obavljaju žene, ali vlasnici malih poljoprivrednih poduzeća su muškarci. To se jasno  vidi iz statistike koja pokazuje da žene čine 14% službene radne snage u poljoprivredi u BiH,  dok su ostale žene angažovane u ovom sektoru neplaćene ili u tzv. sivoj ekonomiji. Problemi  neadekvatnih političkih rješenja, nejednak pristup ovoj problematici na svim nivoima vlasti, te  nedovoljno kapacitirane organizacije civilnog društva koje okupljaju žene u poljoprivredi  opterećuju žene čiji je potencijal ključan za poljoprivredni sektor u Bosni i Hercegovini. 

Šta planiramo raditi tokom implementacije projekta AveAgri? 

Kroz procjenu kapaciteta, treninge, radionice, istraživanja i promotivne aktivnosti najmanje 60  žena iz Srebrenice, Bratunca, Čapljine i Čitluka steći će znanja o svojim pravima, načinima  plasiranja svojih poljoprivrednih proizvoda na tržište, ali i stavljanja važnih tema na dnevne  redove donosioca odluka u cilju poboljšanja postojećeg zakonskog okvira. Unaprijedit će se  umrežavanje i saradnja u poljoprivrednom sektoru, planirano je osnivanje jedne nove ženske  zadruge i najmanje 10 novih ženskih poljoprivrednih gazdinstava registrovanih u oba entiteta.  Projekat će povećati svijest javnosti o važnosti jednakog pristupa poslovnom okruženju i  podržavanju poljoprivrednih poduzeća u vlasništvu žena.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *