BiH KUPUJE VAKCINE ZA KORONAVIRUS: Poznato i koliko će novca biti izdvojeno

0

Ovlašteni su ministrica civilnih poslova BiH da potpiše ugovor o nabavci vakcina s Globalnom alijansom za vakcine (GAVI) i zamjenik ministrice civilnih poslova, kao potpisnik ovog ugovora u svojstvu svjedoka.

Vijeće ministara BiH dalo je saglasnost na ugovor o nabavci vakcina s Globalnom alijansom za vakcine (GAVI) nakon što je usvojilo Informaciju o pristupanju naše zemlje Instrumentu za globalni pristup vakcini za Covid-19 (COVAX).

Ovlašteni su ministrica civilnih poslova BiH da potpiše ugovor o nabavci vakcina s Globalnom alijansom za vakcine (GAVI) i zamjenik ministrice civilnih poslova, kao potpisnik ovog ugovora u svojstvu svjedoka.

Obaveze plaćanja troškova nabavljenih vakcina, proistekle iz potpisanog Sporazuma o međusobnim pravima i obavezama u vezi s nabavkom vakcina putem Instrumenta za globalni pristup vakcini za Covid-19, snosi institucija entiteta, odnosno Brčko distrikta BiH, za potrebe koje je prethodno iskazala.Vijeće ministara BiH donijelo je Odluku o odobravanju 50.000 KM iz tekuće budžetske rezerve Ministarstvu civilnih poslova BiH za troškove skladištenja, špedicije i prijevoza vakcina, proistekle iz ugovora o nabavci vakcina s Globalnom alijansom za vakcine, a prethodno je odobrio izdvajanje ovih sredstava.

Na sjednici je odobreno pokretanje postupka pribavljanja vanjske garancije kod relevantnih finansijskih institucija ili osiguranje pokrića obaveza na drugi način za izvršenje obaveza po Sporazumu s Globalnom alijansom za vakcine o pristupanju BiH Instrumentu za globalni pristup vakcini za Covid-19 s obavezom plaćanja na prvi poziv iznosa od 18.238.977,74 KM, a za šta je zaduženo Ministastvo finansija i trezora BiH.

Spomenuti iznos predstavlja uobičajenu bankovnu garanciju da će nabavljena roba, u ovom slučaju vakcine, biti i plaćene, dok će stvarni iznos zavisiti od količine koje naruče entiteti, u skladu sa svojim potrebama.

Ministarstvo civilnih poslova nastavit će pratiti izvršavanje obaveza po Sporazumu s Globalnom alijansom za vakcine o pristupanju BiH Instrumentu za globalni pristup vakcini za Covid-19, o čemu će polugodišnje izvještavati Vijeće ministara BiH.