Pripadajanje dijela jedne lokalne zajednice drugoj, nije česta pojava u Republici Srpskoj. A upravo to se dešava između Zvornika i Lopara. Vlada je u Narodnu skupštinu uputila Narcrt zakona o pripajadnju dijela grada Zvornika opštini Lopare u kom je detaljno opisano koji dio se pripaja i iz kojih razloga.

-Teritorijalnom promjenom pripaja se dio naseljenog mjesta Kiseljak, koji čini dio k. o. Rastošnica, na području grada Zvornik, ukupne površine 192,69 ha, naseljenom mjestu Podgora, koje čini k. o. Podgora, na području opštine Lopare – piše u Nacrtu.

Granica dijela naseljenog mjesta Kiseljak na području grada Zvornik, koji se pripaja naseljenom mjestu Podgora na području opštine Lopare, počinje na raskrsnici poljskih puteva između brda Rakovac i Šmetaljka i od te tačke granica ide poljskim putem na jugozapad, kraj Šmetaljke i ide 865 metara u pomenutom pravcu do entitetske linije. Granica dalje ide na istok prateći entitetsku liniju, idući ka potesu Kikovi, pa skreće na sjeveroistok između zaseoka Završje i potesa Skakovica, pa nastavlja na sjever i dalje prateći entitetsku liniju do potesa Janjele.

Uskoro asfaltiranje puta za povratnike u Rastošnici

Granica izbija na poljski put kojim skreće na zapad do Savića brda pa obara istim putem ka jugu i potesu Spajino brdo, dalje nastavlja putem na jug, obuhvatajući zaseok Saviće i nastavlja putem ka jugozapadu kraj potesa Breze, Crveni kamen do tačke između potesa Rakovac i Šmetaljka.

Kako se navodi u obrazloženju, priča je počela od mještana Završja u Zvorniku, na čiju inicijativu je Skupština grada Zvornik donijela Odluku o pokretanju inicijative za teritorijalnu promjenu. Kako dalje sljeduje, izrađen je elaborat koji je pokazao da je zahtjev opravdan, te je gradska Skupština usvojila zaključak i poslala ge Ministarstvu uprave i lokalne samouprave RS na dalje postupanje. Potom je pozotivno mišljenje stiglo i iz Lopara.

-Iz Inicijative i Elaborata o opravdanosti teritorijalne promjene, izvodi se nesporan zaključak da bi pripajanjem dijela naseljenog mjesta Kiseljak na području grada Zvornik naseljenom mjestu Podgora na području opštini Lopare došlo do geografskog zaokruživanja (objedinjavanja) prostora, budući da je navedeno područje teritorijalno odvojeno od područja grada Zvornik, te je udaljeno od sjedišta Gradske uprave Grada Zvornik 32 kilometra, od čega 13 kilometara kroz Federaciju BiH, a od sjedišta opštinske uprave Opštine Lopare 20 kilometara.

Na osnovu Inicijative i Elaborata o opravdanosti teritorijalne promjene nesporno je da postoji opravdana potreba za pripajanjem navedenog područja opštini Lopare kako bi se stvorili uslovi za upravno, saobraćajno, komunalno i ekološko upravljanje tim područjem od Opštine Lopare – piše u dokumentu koji je stigao u NSRS.

-Iz Inicijative i Elaborata proizlazi da bi se pripajanjem navedenog područja opštini Lopare stvorili bolji uslovi izgradnje, razvoja i održavanja osnovne infrastrukture i pružanja i korištenja komunalnih usluga i drugih usluga za to područje, a posebno upravljanje javnim putevima i komunalnim otpadom, što bi za rezultat imalo poboljšanje uslova života stanovništva sa tog područja – navodi se u obrazloženju Nacrta zakona.

Na predmetnom području trenutno je stalno nastanjeno 13 stanovnika u deset domaćinstava, koja je pretežno starije dobi. Na njemu nema registrovanih privrednih subjekata.

Od infrastrukture postoje samo lokalni nekategorisani putevi koji nisu asfaltirani i niskonaponska električna mreža.

Nalazi se i spomen-obilježje poginulim borcima i civilima posljednjeg rata (1992–1995). Na ovom području, osim šumskog potencijala, nema drugih poznatih prirodnih bogatstava.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *