Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ) donio je danas preporuke za kupanje u moru i rijekama. Preporuke se odnose na provedbu mjera radi zaštite osoblja i posjetitelja plaža i kupališta tokom pandemije koronavirusa, pišu hrvatski portali.

Evo kako izgledaju upute za kupanje ovoga ljeta:

1. Opće preporuke

Vidljive obavijesti i informiranje gostiju: Na vidljivom mjestu na ulazu, kao i u samom prostoru gdje borave posjetitelji, nužno je postaviti informacije o higijenskim postupcima i sa smjernicama o pravilnom ponašanju i mjerama zaštite kojih se treba pridržavati ili koje vrijede u tom prostoru. Ako je dostupna odgovarajuća infrastruktura, moguće je razglasom povremeno oglašavati glasovne poruke kako bi se posjetitelje podsjetilo na nužno održavanje fizičkog razmaka i drugih općih mjera.

Maksimalan broj osoba u prostorima: Za prostore morskih i slatkovodnih kupališta maksimalan broj osoba kojima je dopušten istovremeni boravak određuje se prema načelu 15 osoba na 100 m2 neto površine prostora.

Fizička udaljenost: Za sve posjetitelje i zaposlenike savjetuje se da se pridržavaju pravila fizičke udaljenosti od 1,5 metara.

Opće i higijenske mjere: Preporuke za pridržavanje svih preventivnih mjera odnose se na sve površine morskih i slatkovodnih kupališta (vodene površine, plaže te prostore gdje su smještene prostorije garderobe, sanitarni čvorovi).

2. Prostorni i tehnički uvjeti morskih i slatkovodnih kupališta

Dezinfekcija ruku: Na razumnim razmacima te na vidljivim mjestima nužno je postavljanje dozatora s dezinfekcijskim sredstvom (npr. npr. na bazi alkohola u koncentraciji ne manjoj od 70% ili drugog sredstva s deklariranim virucidnim djelovanjem prema uputama proizvođača i prikladnog za korištenje na koži).

Fizička udaljenost: Koncesionar treba odvojiti ležaljke na način da se osigura fizička distanca (osigurati osobu koja može nadzirati propisane mjere) te dezinficirati ležaljke nekoliko puta dnevno, a obavezno nakon što određeni gost više ne koristi ležaljku te prije nego je drugi gost koristi. Ako prostori kupališta predviđaju druga sjedeća mjesta, njih je također potrebno rasporediti na 1,5 m udaljenosti.

Odlaganje otpada: U svim otvorenim prostorima kupališta, kao i na razumnim razmacima na otvorenim prostorima preporučuje se postavljanje kanti za otpatke s odgovarajućim poklopcima.

Korištenje vode: Prilikom boravka u vodi održavati fizičku distancu od 1,5 m.

Uvjeti održavanje higijene sanitarnih čvorova: Potrebno je pojačati čišćenje i dezinfekciju sanitarnih prostora svaka dva sata (a po potrebi i češće), kao i pojačati broj zaposlenika za dnevna čišćenja u svakom sanitarnom čvoru. Istodobno, treba ograničiti korištenje sanitarnog čvora sukladno veličini i propisanim sanitarnim uvjetima.

3. Redoviti monitoring vode za rekreaciju

Monitoring provode djelatnici nadležnog Zavoda za javno zdravstvo, odnosno ovlašteni laboratoriji sukladno Planu i programu monitoringa morskih plaža i kopnenih kupališta. Djelatnici laboratorija koji provode uzorkovanje i analizu voda trebaju se pridržavati uobičajenih mjera zaštite i sigurnosti prilikom provedbe uzorkovanja i analiza, poštivajući pravila struke, opće mjere zaštite te opće preporuke o držanju fizičke distance i osobne higijene.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *