Lokalizovano 11 požara na području Zvornika u svega tri danaVatrogasna jedinica u Zvorniku juče je imala tri intervencije. Šumski požari evidentirani su u Raševu, Motovu i Križevićima, rekao je Slaviša Milić, komandir Vatrogasne jedinice u Zvoniku. Dodao je da je ukupno, sa danima vikenda, na području Zvornika evidentirano 11 intervencija.

Svi požari su uzrokovani ljudskom nepažnjom prilikom paljenja korova. Od početka godine, zaključno sa jučerašnjim danom, evidentirana su 44 dok je u istom periodu prošle godine zabilježeno 15 požara.

Iz Vatrogasne službe apeluju na građane da spaljivanje korova i drugog gorivog materijala prilikom uređenja imanja, vrše odgovorno i na površinama koje mogu kontrolisati. Nakon spaljivanja potrebno je da ugase ostatke nesagorene materije da bi bilo spriječeno njihovo raznošenje vjetrom i pojava nekontrolisanog gorenja i požara.

Podsjećamo na Saopštenje pristiglo iz policije našeg CJB koje se odnosi na izazivanje požara usljed paljenja vatre na otvorenom zbog uništavanja korova.

Centar javne bezbjednosti Zvornik apeluje na građane da tokom obavljanja proljetnih radova na krčenju zemljišta i uređenju imanja, ne pale vatru na nedozvoljenim mjestima i ne vrše spaljivanje ostatka žitarica i spaljivanje drvenog otpada unutar ili u blizini šumskih kompleksa i zasada, gdje usljed nekontrolisane vatre može doći do šumskog požara i požara na otvorenom prostoru, a koji mogu ugroziti ljudske živote i imovinu građana.

Kako je nekontrolisano spaljivanje korova i ostavljanje neugašene vatre bez nadzora pri uređenju poljoprivrednih imanja čest uzrok požara, podsjećamo da spaljivanje korova i drugog gorivog materijala vršite na odgovoran način, samo u vrijeme povoljnih vremenskih uslova i na površinama koje se mogu kontrolisati. Pri spaljivanju korova i drugog zapaljivog materijala potrebno je ugasiti ostatke nesagorenih materija, kako bi se spriječilo njihovo raznošenje vjetrom i pojava nekontrolisanog gorenja. U većini slučajeva vatra se prenese na šumske komplekse prouzrokujući veliku materijalnu štetu.

Podsjećamo građane da u slučaju nekontrolisanog širenja vatre ili uočavanja požara odmah obavijeste nadležnu vatrogasnu jedinicu na dežurni broj -123 ili najbližu policijsku stanicu na dežurni broj – 122.
Centar javne bezbjednosti Zvornik će u okviru svojih ovlašćenja, preduzeti zakonom propisane mjere protiv svih lica koja budu izazvala požar i time ugrozila živote i zdravlje ljudi ili pričinila materijalnu štetu.

Građanima se savjetuje da sami ne pokušavaju da ugase požar, već da pozovu pomoć, vatrogasce na broj 123 ili policiju 122.

Zvornicki.ba

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *