“Koalicija za zaštitu djece” u Zvorniku djeluje duži niz godina sa ciljem prevencije nasilja nad djecom. Humanitarna organizacija World vision je jedan od inicijatora nastanka ove Koalicije, kao i pokrovitelj današnje aktivnosti u centru Zvornika i Kozluku. Danas su aktivisti iz ove grupe na dva punkta u dva dijela grada Zvornik dijelili promotivne letke koji upozoravaju na problem nasilja nad djecom.

Na punktovima u Kozluku i Zvorniku dijeljeni letci koji upozoravaju na nasilje nad djecom
Punkt u Kozluku

U Kozluku i centru grada Zvornik podijeljeno je nekoliko stotina letaka  i promotivnih materijala prolaznicima na ova dva izuzetno frekventna mjesta. Letak je edukativvno-informativnog sadržaja, a promotivni materijali su izrađeni od strane osnovaca koji su aktivni članovi Koalicije kroz Savjete učenika. Učenici su ove letke i dijelili prolaznicima danas, a na letcima je tačno uputstvo i upozorenje kako prepoznati nasilje nad djetetom i isto spriječiti i prijaviti nadleženim organima.
Koordinator današnjih aktivnosti je Ivana Rosić, profesorica u osnovnoj školi u Kozluku. Profesorica Rosić o današnjoj aktivnosti je za portal zvornicki.ba izjavila:

Danas su učenici kroz svoje Savjete pokazali odgovornost i ozbiljno pristupili aktivnosti. Podijelili su velik broj promotivnih materijala, a neke od materijala su i sami izradili. kao što ste mogli vidjeti na letku je precizirano kako pomoći i prepoznati dijete u nevolji. Koalicija nastavlja sa aktivnostima i zadovoljstvo je biti dio nje.

Na punktovima u Kozluku i Zvorniku dijeljeni letci koji upozoravaju na nasilje nad djecom
Jedan od punktova
Koalicija je sastavljena od predstavnika škola, gradske urpave, predstavnika Policijske uprave Zvornik, Doma zdravlja, lokalnih vjerskih lidera i Centra za socijalni rad Zvornik, a cijelo vrijeme postojanja rad je podržan od strane humanitarne organizacije World vision BiH.

Na punktovima u Kozluku i Zvorniku dijeljeni letci koji upozoravaju na nasilje nad djecom

Zvornicki.ba

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *