Nastavljeno suđenje Borislavu Gligoreviću iz Zvornika: Nalaz vještaka o posljedicama seksualnog nasilja

Na suđenju za zločine na području Zvornika, vještak Tužilaštva Bosne i Hercegovine iznio je nalaz o zdravstvenim posljedicama koje je seksualno nasilje imalo po oštećenu A-5.

Psihijatar Alem Ćesir naveo je dijagnoze koje je konstatovao kod oštećene, a koje su umanjile njenu životnu sposobnost za 40 posto.

“Ove dijagnoze i značajna oštećenja su direktna posljedica ratnih trauma, prvenstveno seksualnog zlostavljanja koje je A-5 doživjela u Zvorniku“, kazao je Ćesir.

On je naveo dužinu trajanja straha i duševne boli koje je pretrpjela oštećena. Napomenuo je da je duševna bol doživotne prirode.

Vještak je iznio nalaz na suđenju Borislavu Gligoreviću, optuženom za višestruka silovanja u Liplju kod Zvornika. Prema optužnici, bio je pripadnik jedinice “Bijeli orlovi”.

Na ročištu je putem video-veze saslušana svjedokinja SV-6. Njeno svjedočenje bilo je bez prisustva javnosti.

Suđenje se nastavlja 28. juna.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *