Nastavljeno suđenje za ratni zločin u Jusićima, vještak medicinske struke predstavio zdravstveno stanje pet svjedoka u procesu

Mujezeta Mahmutović kazala je da je njen otac Hamed Islamović radio u Beogradu i da je došao u Jusiće desetak dana prije napada 27. maja. Navela je da je bio odveden u Zvornik na ispitivanje i vraćen je teško pretučen.

Svjedokinja je ispričala da je ujutro 27. maja počeo napad i da su na Androvićima bili tenkovi. Sakrili su se kod komšije u podrum, odakle su čuli kada su neki ušli u kuću, uz lupanje i psovke.

“Osjetili smo dim. Otvriše se vrata. Bio je Vlado Tošanov. Kaže: ‘Ima žena i djece. Hajde, hoćete da izgorite, izlazite!’“, prisjetila se Mahmutović.

Dodala je da su prije toga njen otac i još dvojica muškaraca otišli u šumarak, a oni su izašli iz podruma. Posvjedočila je kako je Vlado pitao komšinicu Pembu za sina Rasima zvanog Rora, a kada mu je ona rekla da je u Rusiji,  kazao je da laže i uperio pušku u njih.

“Sve ću vas pobiti ako ne kažete gdje je Rora“, navela je svjedokinja riječi optuženog.

Ona je dodala da se čula motorola i da su ih poveli na stanicu, odakle je vidjela kako njena i okolne kuće gore. Kazala je da su na stanicu pristigli Ristanović sa Pembom i Rorom, koji je rekao da je izašao iz šume jer se bojao da ih ne pobije.

Mahmutović je kazala da su muškarci odvojeni, a žene i djeca odvedeni u školu u Malešiću, odakle su autobusima odvezeni prema Memićima. Ispričala je da im je poslije nekoliko dana komšinica iz Jusića, koja se skrivala u selu, rekla da je vidjela njenog oca.

Svjedokinja je rekla da su posmrtni ostaci njenog oca kasnije pronađeni sa drugim muškarcima iz Jusića, među kojima su bili i drugi članovi njene familije.

Ristanović je s Perom Radićem, Božom Vidovićem, Petkom Tomićem i Brankom Studenom optužen za ubistva najmanje 48 osoba i progon stanovništva bošnjačke nacionalnosti iz Jusića u maju 1992. godine.

Branilac Dejan Bogdanović predočio je raniji iskaz svjedokinje u kojem je navela da im je komšinica rekla kako je par dana viđala njenog oca, sugerišući da ne može tvrditi da je ubijen 27. maja. Mahmutović je rekla da to zaključuje jer je pronađen u grobnici s drugim mještanima.

Ristanovićev branilac Miloš Perić naveo je da je svjedokinja u ranijem iskazu rekla kako je neko otvorio vrata podruma i rekao da ima žena i djece, te nije imenovala optuženog. Mahmutović je kazala da ga je vjerovatno zaboravila spomenenuti i da joj se sjećanje vratilo. Slično je objasnila i na navod branioca da ranije nije spominjala da je Ristanović razgovarao motorolom.

Pojasnila je da Ristanovića poznaje iz viđenja i da je prolazila pored njegove kuće kada je išla u školu. Branilac je prigovorio na zakonitost fotoalbuma na kojem je svjedokinja u istrazi i sudnici identifikovala optuženog.

Suđenje se nastavlja 16. januara.

(BIRN)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *