Poreska uprava RS: Podnesite zahtjeve za status malog poljoprivrednika

Poreska uprava Republike Srpske podsjeća poreske obveznike da je Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona porezu na dohodak, u poreski sistem Republike Srpske uveden poseban obveznik poreza na dohodak od poljoprivrede – mali poljoprivrednik.

Prema novim odredbama Zakona o porezu na dohodak, mali poljoprivrednik je fizičko lice koje je registrovano u Registru poljoprivrednih gazdinstava kao nosilac komercijalnog ili nekomercijalnog poljoprivrednog gazdinstva, te lice čiji godišnji prihod po osnovu obavljanja poljoprivredne djelatnosti ne prelazi iznos od 50.000 KM.

S tim u vezi, mali poljoprivrednici koji su u toku prethodne godine ostvarili prihod plaćaju porez na dohodak u odnosu na ostvaren prihod, osim malih poljoprivrednika čiji je ostvareni prihod manji od 12.000 KM godišnje, te oni nisu obavezni da plaćaju porez. “Dakle, porez na dohodak plaćaju mali poljoprivrednici koji ostvare prihod od 12.000 KM do 25.000 KM godišnje, i to u iznosu od 200 KM na godišnjem nivou, te  mali poljoprivrednici koji ostvare prihod od 25.000 KM do 50.000 KM godišnje, koji plaćaju porez na dohodak u iznosu od 400 KM na godišnjem nivou”, saopšteno je iz Poreske uprave RS.

Poreski obveznik koji namjerava da bude oporezovan kao mali poljoprivrednik dužan je da najkasnije do 28. februara tekuće godine Poreskoj upravi dostavi izjavu o ispunjenosti propisanih uslova i iznosu ostvarenog prihoda u prethodnoj godini.

Izjava i zahtjev za sticanje statusa malog poljoprivrednika dostavlja se na Obrascu 1012 – Zahtjev za status malog poljoprivrednika.

Na osnovu podnesenog Zahtjeva za status malog poljoprivrednika i izjave o prihodu, Poreska uprava donosi rješenje o poreskoj obavezi malog poljoprivrednika.

Porez se plaća do 30. juna tekuće za prethodnu godinu, i ova obaveza malih poljoprivrednika će na propisani način biti utvrđena i za 2023. godinu.

Pored toga, obavještavaju  poreske obveznike na koje se odnose ove izmjene Zakona o porezu na dohodak, da je tim zakonom propisano i da lice koje ispunjava zakonom propisane uslove za plaćanje poreza na dohodak kao mali poljoprivrednik, a koji Poreskoj upravi ne podnese Obrazac 1012 do 28. februara tekuće za prethodnu godinu, porez na dohodak od poljoprivrede utvrđuje podnošenjem Obrasca 1004 – Godišnja poreska prijave za porez na dohodak, koji se Poreskoj upravi podnosi do 31. marta tekuće za prethodnu godinu.

Na isti način, svoju obavezu utvrđuju i prijavljuju i poljoprivrednici čiji je godišnji prihod veći od 50.000 KM, te poljoprivrednici koji ne ispunjavaju uslove za sticanje statusa malog poljoprivrednika.

(Nezavisne.com)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *