Nastavljeno suđenje Gligoreviću za silovanje u Liplju 1992.godine, o počinjenim zločinama svjedočio Mile Maksimović

Sud Bosne i Hercegovine prvostepenom presudom osudio je Radeta Grujića na šest godina zatvora zbog silovanja u Liplju kod Zvornika 1992. godine.

Grujić je osuđen za zločin protiv čovječnosti i proglašen je krivim da je, u svojstvu pripadnika čete Snagovo Teritorijalne odbrane Zvornik, silovao ženu bošnjačke nacionalnosti u Liplju u kući gdje je bio zatočen veliki broj civila.

Silovano više žena

U presudi se navodi da je od kraja maja do početka juna 1992. u kućama u Liplju bio zatvoren veliki broj civila koji su fizički i psihički zlostavljani, a koje su nezakonito držali pripadnici jedinice “Bijeli orlovi” i čete Snagovo, i da je više žena silovano, navodi Detektor.

Kako je rekla predsjednica Sudskog vijeća Tanja Curović, Sud je sve izvedene dokaze pažljivo razmotrilo i van svake razumne sumnje utvrdio da je Grujić počinio krivično djelo zločin protiv čovječnosti.

Vijeće je utvrdilo da je optuženi bio pripadnik čete Snagovo, a što ni za Odbranu nije bilo sporno. Sutkinja je navela da je njemu bilo poznato postojanje širokog i sistematičnog napada, kao i da su civili kamionima prebačeni u kuću u Liplju gdje su boravili od 25. maja do 2. juna 1992.

Ona se pozvala na iskaze svjedoka koji su potvrdili da je Grujić viđen u blizini te kuće, a oštećena A-3 ga je vidjela i prepoznala.

– Vijeće je vanrazumne sumnje utvrdilo da je neutvrđenog dana, nakon što je prinudno dovedena u kuću A-3 silovana. Ona je detaljno opisala da je silovana više puta, a da je optuženi silovao jednom. Vijeće je njen iskaz cijenilo kao uvjerljiv, jasan i nedvosmislen – kazala je Curović.

Sutkinja se osvrnula i na nastojanje Odbrane da osigura alibi optuženom time da je bio u Srbiji, ali iz dokumentacije proizilazi da je on u Srbiju otišao u julu. Ona je dodala da su svjedoci potvrdili da je Grujić viđan u blizini kuće u Liplju.

Dozvoljena žalba

Prilikom odmjeravanja kazne, Sudsko vijeće je kao olakšavajuću okolnost cijenilo da je optuženi porodičan čovjek, otac dvoje djece te da je u vrijeme počinjenja djela imao 25 godina, kao i da nije osuđivan.

Kao otežavajuće okolnosti, Vijeće je cijenilo bezobzirnost i psihičke posljedice koje je ovo djelo ostavilo na oštećenu.

Sud je djelimično usvojio imovinskopravni zahtjev oštećene te je naloženo Grujiću da joj isplati 10.000 KM nakon što presuda postane pravosnažna.

– Sve njene posljedice i dužinu trajanja boravku u kući, Vijeće je utvrdilo da ne može biti samo odgovornost optuženog, zbog toga je Vijeće djelomično uvažilo njen zahtjev – pojasnila je Curović i dodala da se za preostali dio zahtjeva oštećena upućuje na parnicu.

Grujiću će u kaznu biti uračunato vrijeme koje je proveo u pritvoru od februara prošle godine i doneseno je rješenje kojim mu je ova mjera produžena.

Suđenje je počelo u aprilu 2023. godine.

Na ovu presudu je dozvoljena žalba Apelacionom vijeću Suda BiH.

(Avaz.ba)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *