Rijeka džamija - dragulj grada Zvornika
Današnji izgled

Grad Zvornik prvi put u historiji spominje se u spisima dubrovačkih trgovaca, i to 21. maja 1410. godine, što je se danas računa kao Dan grada. Današnji naziv Zvornik dobio tek 1519. godine za vrijeme vladavine Osmanlija.
No, o historiji grada i njegovoj prošlosti, pisat ćemo neki drugi put. Cilj ovog posta je da malo bolje upoznamo čitatelje našeg portala o historiji jednog prelijepog dragulja, u srcu grada Zvornika.
Naime, riječ je o Riječanskoj džamiji.

Rijeka džamija - dragulj grada Zvornika
Kod naših naroda, još davno dok je prolazio kroz Bosnu, čudio se veliki putopisac Evlija Čelebija, običaj je da ljudima, mjestima i objektima dadnu svoje ime, bez obzira kako se ono nazivalo. To “narodno” ime ostalo je zapamćeno čak i vijekovima nakon što je nastalo ili izgrađeno.
Tako je i “Rijeka” džamija dobila naziv. Narod ju je tako nazvao po riječici Zlatici, koja je proticala kraj nje, a danas kad pomenete tu rijeku, uglavnom omladina i strani gosti se pitaju : “Pa, gdje je ta rijeka”? Rijeka Zlatica je zbog nedostatka parking prostora “prekrivena”, tako da mnogi ne znaju ni da postoji, odnosno, da su možda i “hodali” po istoj.
Drugi naziv za ovu zvorničku ljepoticu je Hadži Mahmutova džamija. Kako je dobila taj naziv, niko ne može sa sigurnošću potvrditi, ali postoje narodna predavanja u kojima se kaže:
Davno nekad, u Zvorniku živio je neki bogati Mahmut. Nakon što je odlučio da će ići na hadž, u Zvorniku je, na njemu znanom mjestu, zakopao veliku količinu dukata. Kad su zvorničke hadžije stigle u Meku, on je jednom od njih saopštio da se neće vraćati, te ga zakleo kad se vrati u Zvornik da na tom i tom mjestu otkopa sakrivene dukate, i da sagrade džamiju koja će se nazvati po njegovom imenu.

Rijeka džamija - dragulj grada Zvornika

Stara džamija je bila pravougaonog oblika, čije su unutrašnje dimenzije iznosile 10×13 metara. Zidovi su bili debljina i do jednog metra. Bila je građena od lomljenog kamena vezanog krečom, a krov je bio na četiri vode. Uz desni zid je bila kamena munara visine 35 metara, a imala je 86 stepenika (basamaka).
Godine 1980., zbog sve veće potrebe za većom džamijom, ista je srušena, te nakon 6 godina gradnje, izgrađena je veća i savremenija džamija, otvorena 1986. godine. Posljednja dva imama ove “stare” džamije bili su Hadži hafiz Ahmet ef. Zejnilagić do 1942. i Hadži hafiz Nezir Imširović od 1942. do 1979. Međutim, novu i savrmenu džamiju 1992. godine porušili su srpski zločinci.
Od 1992. godine, na tom prostoru bio je parking, ali zahvaljujući zalaganjima određenih ljudi, od 2006. godine pokrenut je projekat i akcija za obnovu ove zvorničke ljepotice.
Nakon mukotrpnih i teških dana koje je preživjela ova džamija, radno otvorenje iste bilo je na veliki dan za muslimane širom svijeta, na 12. Rebiu-l evvel 1435. godine ( 12. januara 2012. godine) na dan rođenja božijeg poslanika Muhameda a.s.. Prvi ezan nakon 22 godine proučio je efendija Izudin Memić.
Funkciju glavnog imama trenutno obavlja Osman ef. Šahbegović.

(zvornicki.ba)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *