Rijeka džamija – dragulj grada Zvornika

Rijeka džamija - dragulj grada Zvornika
Današnji izgled

Grad Zvornik prvi put u historiji spominje se u spisima dubrovačkih trgovaca, i to 21. maja 1410. godine, što je se danas računa kao Dan grada. Današnji naziv Zvornik dobio tek 1519. godine za vrijeme vladavine Osmanlija.
No, o historiji grada i njegovoj prošlosti, pisat ćemo neki drugi put. Cilj ovog posta je da malo bolje upoznamo čitatelje našeg portala o historiji jednog prelijepog dragulja, u srcu grada Zvornika.
Naime, riječ je o Riječanskoj džamiji.

Rijeka džamija - dragulj grada Zvornika
Kod naših naroda, još davno dok je prolazio kroz Bosnu, čudio se veliki putopisac Evlija Čelebija, običaj je da ljudima, mjestima i objektima dadnu svoje ime, bez obzira kako se ono nazivalo. To “narodno” ime ostalo je zapamćeno čak i vijekovima nakon što je nastalo ili izgrađeno.
Tako je i “Rijeka” džamija dobila naziv. Narod ju je tako nazvao po riječici Zlatici, koja je proticala kraj nje, a danas kad pomenete tu rijeku, uglavnom omladina i strani gosti se pitaju : “Pa, gdje je ta rijeka”? Rijeka Zlatica je zbog nedostatka parking prostora “prekrivena”, tako da mnogi ne znaju ni da postoji, odnosno, da su možda i “hodali” po istoj.
Drugi naziv za ovu zvorničku ljepoticu je Hadži Mahmutova džamija. Kako je dobila taj naziv, niko ne može sa sigurnošću potvrditi, ali postoje narodna predavanja u kojima se kaže:
Davno nekad, u Zvorniku živio je neki bogati Mahmut. Nakon što je odlučio da će ići na hadž, u Zvorniku je, na njemu znanom mjestu, zakopao veliku količinu dukata. Kad su zvorničke hadžije stigle u Meku, on je jednom od njih saopštio da se neće vraćati, te ga zakleo kad se vrati u Zvornik da na tom i tom mjestu otkopa sakrivene dukate, i da sagrade džamiju koja će se nazvati po njegovom imenu.

Rijeka džamija - dragulj grada Zvornika

Stara džamija je bila pravougaonog oblika, čije su unutrašnje dimenzije iznosile 10×13 metara. Zidovi su bili debljina i do jednog metra. Bila je građena od lomljenog kamena vezanog krečom, a krov je bio na četiri vode. Uz desni zid je bila kamena munara visine 35 metara, a imala je 86 stepenika (basamaka).
Godine 1980., zbog sve veće potrebe za većom džamijom, ista je srušena, te nakon 6 godina gradnje, izgrađena je veća i savremenija džamija, otvorena 1986. godine. Posljednja dva imama ove “stare” džamije bili su Hadži hafiz Ahmet ef. Zejnilagić do 1942. i Hadži hafiz Nezir Imširović od 1942. do 1979. Međutim, novu i savrmenu džamiju 1992. godine porušili su srpski zločinci.
Od 1992. godine, na tom prostoru bio je parking, ali zahvaljujući zalaganjima određenih ljudi, od 2006. godine pokrenut je projekat i akcija za obnovu ove zvorničke ljepotice.
Nakon mukotrpnih i teških dana koje je preživjela ova džamija, radno otvorenje iste bilo je na veliki dan za muslimane širom svijeta, na 12. Rebiu-l evvel 1435. godine ( 12. januara 2012. godine) na dan rođenja božijeg poslanika Muhameda a.s.. Prvi ezan nakon 22 godine proučio je efendija Izudin Memić.
Funkciju glavnog imama trenutno obavlja Osman ef. Šahbegović.

(zvornicki.ba)

Podijelite nas :