„Pandemija virusa korona pokazala je koliko je cijela civilizacija ranjiva i da smo jedino zajedničkim djelovanjem mogli da umanjimo negativan uticaj pandemije na našu privredu“, istakao je Zoran Stevanović gradonačelnik Zvornika i predsjednik Privrednog savjeta otvarajući drugu redovnu sjednicu ovog gradskog tijela.

a-manja-privredni-savet-e1591710124245
Privredni savjet grada Zvornik usaglasio se sa svim prijedlozima odluka koje se odnose na razvoj privrede, poljoprivrede i investicija na području grada. U ovoj godini, između ostalog, biće potpisani ugovori za uređenje korita rijeke Hoče, završeni radovi na mostu kralja Aleksandra I Karađorđevića i mnogi drugi, rečeno je tokom diskusije.

Usvojen je prijedlog Odluke o usvajanju mjera za pomoć privrednim subjektima na području grada u svrhu sanacije štete izazvane pandemijom, kao i prosječna konačna građevinska cijena korisne površine stambenog i poslovnog prostora u 2019. godini. Privredni savjet je razmatrao i prijedlog Odluke o naknadi za uređenje gradskog građevinskog zemljišta za 2020. godinu, gdje je predviđeno smanjenje naknade za 70% za izgradnju proizvodnih hala većih od 1000 m2. Privrednici su se složili sa predloženim korištenjem budžetskih sredstava za podsticaj razvoja poljoprivrede na području grada.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *