Projekat za oporavak od poplava objavio je Javni poziv za odabir korisnica i korisnika iz socijalno ugroženih kategorija stanovništva, za izgradnju i sanaciju stambenih jedinica uništenih ili oštećenih u poplavama 2014. godine.

UNDP raspisao Javni poziv za obnovu kuća

Za više informacija i detaljnija uputstva stanovnici Zvornika mogu se obratiti gradskoj upravi u kancelariji broj 20.

Na Javni poziv se mogu prijaviti fizička lica, odnosno nosioci domaćinstva za porodice, iz sljedećih opština i gradova u Bosni i Hercegovini (BiH): Cazin, Doboj Istok, Domaljevac-Šamac, Goražde, Gračanica, Kakanj, Kalesija, Maglaj, Odžak, Orašje, Sapna, Srebrenik, Tešanj, Travnik, Tuzla, Vareš, Vogošća, Zavidovići, Zenica, Žepče, Banja Luka, Bijeljina, Bratunac, Brod, Doboj, Donji Žabar, Gradiška, Jezero, Kostajnica, Laktaši, Lopare, Modriča, Novi Grad, Petrovo, Prijedor, Prnjavor, Šamac, Šekovići, Šipovo, Srbac, Teslić, Ugljevik, Vlasenica i Zvornik.

Javni poziv je otvoren od 9. oktobra 2017. do 9. novembra 2017. godine.
Projekat za oporavak od poplava finansira Evropska unija, u saradnji sa vladama entiteta, a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH, u partnerstvu sa Arbeiter-Samariter-Bund (ASB), Hilfswerk International Austria (HWA), Međunarodnom organizacijom za migracije (IOM) i partnerskim opštinama i gradovima. Projekat predstavlja nastavak aktivnosti sanacije šteta uzrokovanih elementarnim nepogodama koje su BiH pogodile 2014. godine. Projekat pomaže trajno stambeno zbrinjavanje i ekonomsko osnaživanje socijalno ugroženih kategorija stanovništva u poplavljenim područjima, kroz izgradnju i sanaciju individualnih stambenih objekata, pomoć maloj poljoprivredi, te kreiranje novih radnih mjesta u privatnom sektoru.

Opšti kriteriji za odabir korisnica i korisnika (detaljni kriteriji u formularu za prijavu):

  • Stambena jedinica je oštećena ili uništena usljed poplava ili klizišta 2014. godine i nije uslovna za stanovanje, a porodica, odnosno osoba je tu prebivala 2014. godine;
  • Osoba koja se prijavljuje na javni poziv, kao i članovi domaćinstva, ne posjeduju drugi stambeni objekat uslovan za stanovanje;
  • Oštećeni ili uništeni objekat je u vlasništvu osobe koja se prijavljuje na javni poziv ili člana domaćinstva;
  • Stambena jedinica nije bila predmetom sanacije kroz neki od ranijih projekata oporavka od poplava.

Dopunski kriteriji:

  • Domaćinstvo je u stanju socijalne potrebe.
  • Domaćinstvo je u nepovoljnoj socijalnoj/ekonomskoj situaciji.

Formulari za prijavu se mogu preuzeti na sljedećim lokacijama: prostorije opština i gradskih uprava; prostorije centara za socijalni rad; prostorije mjesnih zajednica; web stranicama opština i gradskih uprava i na ovoj web stranici UNDP-a u BiH. Prijave se mogu predati u prostorijama opština, odnosno gradskih uprava.
Konačne liste odabranih korisnica i korisnika će biti objavljene na oglasnim pločama opština i gradskih uprava, centara za socijalni rad, mjesnih zajednica, te na web stranicama opština i gradskih uprava i  na web stranici UNDP-a u BiH.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *