Uputstvo za borbu protiv niskih temperatura za proizvođače povrća u plastenicimaUputa i obavjest za proizvođače povrća u plastenicima. U nastavku prenosimo uputstvo izdato od Udruženja Bosper, a sa čim se slažu svi stručnjaci iz oblasti proizvodnje u plastenicima.

Ne dirajte agril folije u plastenicima iznad biljaka niti ih zadižite sa čela. Ako niste već, odmah postavite ispravne termometre u visini biljaka i kontrolišite temperaturu što češće. Trenutna temperature na vani je od 1 do -2°C. Da bi sačuvali paradajz u plasteniku kada je na vani minus 2°C a nemate grijalice ili peći potrebno je iznad vrha biljaka na 5 cm postaviti pravilno 2-3 sloja agrila i dobro zatvoriti plastenik.

Za svaki naredni pad temperature za pola stepena Celzijusa treba novi sloj agril folije te osim ovoga obavezno je odmah i sa spoljne strane plastenika a u visini agril folije i više za 10 cm staviti slojeve slame ili sijena kako bi spriječili da dođe do izmrzavanja sa bočnih strana. U plastenicima koji se griju sa grijalicama ili pećicama temperatura nebi trebala padati nikada ispod 5°C ako je u plasteniku krastavac, a gdje su paprike ispod 3°C i paradajz ispod 2°C. Proizvođači predstoji Vam teških 48 sati borbe sa niskim temperaturama ali za razliku od voćara čiji su zasadi na vani, naša borba je puno lakša i izvjesnija.
Apel građanima
Posudite komšijama grijalice i agrile ako im trebaju za zaštitu povrća u plastenicima na 2-3 dana.
Pokažimo humanost u nevolji, a poljoprivrednici će dokazati da su odgovorni u proizvodnji.

Primjer uspješne bosanske žene Jasna Gojčić proizvodi najkvalitetnije sadnice za plasteničku proizvodnjun
Pozovite i narucite

Zvornicki.ba

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *