Funkcija interne revizije ima jednu od važnih uloga u velikim organizacijama. U skladu sa promjenama u poslovnom okruženju, kompanija „Alumina“ sve veću pažnju poklanja značaju interne revizije kako bi se, prije svega, uspješno odgovorilo zahtjevima i izazovima koji stoje pred ovim privrednim društvom.

Vladimir Krstić ispred "Alumine" na svjetskom kongresu ovlašćenih internih revizora u Varšavi

U kompaniji „Alumina“ trenutno sedmoro zaposlenih ima sertifikate ovlašćenih internih revizora. U februaru ove godine Vladimir Krstić, Dalibor Stakić, Slavica Dragutinović i Nenad Stojšić, uspješno su završili školovanje i postali ovlašćeni interni revizori sa sertifikatima na nivou BiH priznatih od strane Internacionalne asocijacije ovlašćenih internih revizora IIA Global, koje od ranije posjeduju Dragica Borojević, Bojan Jakšić i Dejan Brčkalo. Kako su nam objasnili u Sektoru za ekonomiku i finansije dobijanje ovih sertifikata ima za cilj uspostavljanje adekvatne funkcije interne kontrole, kontrolinga i budžetiranja, kao i svega drugog što kolektiv očekuje u narednom periodu kako u pogledu procesa unutar same kompanije, tako i promjena u poslovnom okruženju.

-Promjene koje očekuje naše poslovanje u budućnosti ne samo sa aspekta privatizacije kompanije u određenom trenutku, nego uopšte u finansijskom izvještavanju i kontroli, ali i u digitalizaciji koja je sve prisutnija u svim oblastima poslovanja, nameću nužnost postojanja adekvatne interne kontrole i izvještavanja, odnosno reportinga i kontrolinga, te samim tim obraćanje pažnje preduzeća u razvoju kadrova koji su sposobni da prate standarde i zakonske zahtjeve iz određene oblasti – kazuje Vladimir Krstić, direktor Sektora za ekonomiku i finansije u „Alumini“.

On smatra da ukoliko kompanija ne radi na podizanju kvaliteta rada interne revizije i razvoju kadrova u toj oblasti, biće u vrlo kratkom vremenskom periodu, ne samo „Alumina“, nego bilo koja velika kompanija, prinuđena da eksterne usluge revizije plaća osobama koji imaju adekvatne licence višestruko skuplje nego što bi, recimo, bio trošak razvoja sopstvenog kadra, koji pritom, kako kaže Krstić, dobro poznaje poslovne procese i razumije naše poslovanje.

– Prvenstveni cilj interne revizije je da svojom uspostavom, odnosno adekvatnim preporukama, kroz interne kontrole i provjere, omogući rukovodstvu zakonitost procesa koji su predmet interne revizije i cjelishodnog njihovog poslovanja, odnosno ekonomičnost i efikasnost u radu – objašnjava Krstić motive organizovanja interne revizije i dodaje da bi u svojim organizacijama mogli da daju adekvatne preporuke za poboljšanje rada, potrebna je i kontinuirana specijalistička edukacija i usavršavanje internih revizora.

Prava prilika za to je bila Godišnja konferencija internih revizora, koja je, od 4. do 6. aprila, održana u Dubrovniku. Među 130 učesnika iz zemalja bivše Jugoslavije, bilo je i četvoro ovlašćenih internih revizora iz „Alumine“.

Vladimir Krstić ispred "Alumine" na svjetskom kongresu ovlašćenih internih revizora u Varšavi

Tema ovog stručnog skupa, sa eminentnim predavačima iz regiona, Turske i Austrije, bila je: Interna revizija i analiza podataka u okviru IT interne revizije, sa akcentom na outcosoring u obavljanju određenih poslovnih funkcija, zatim čitanje finansijskih izvještaja na osnovu upoređivanja parametara koji nisu finansijske prirode i primjena dva nova standarda u finansijskom izvještavanju IFRS 15 i 16.

Na kraju Konferencije, na sjednici Upravnog odbora Udruženja ovlašćenih internih revizora BiH, donesena je odluka da Bosnu i Hercegovinu na predstojećem Svjetskom kongresu ovlašćenih internih revizora II Global, koji će se u maju održati u Varšavi, u Poljskoj, predstavlja finansijski direktor „Alumine“ Vladimir Krstić, što je prvi slučaj da je neko iz ove kompanije i sa prostora Republike Srpske dobio priliku da iskaže svoje stavove i učestvuje na ovom najvećem skupu internih revizora u svijetu, stoji na kraju saopštenja Služba za odnose s javnošću „Alumine“.