Papriku tokom vegetacije mogu napasti razne gljivične bolesti poput pepelnice, plamenjače, bijele truleži i venuća, ali i bakterijska krastavost ploda. Važno je na vrijeme prepoznati njihove simptome kako bi se sprovela pravovremena zaštita.
paprika-cover-7-880x495

Plamenjača je najčešća bolest
Plamenjača (Phytophthora capsici) je najčešća bolest plodovitog povrća, a prvi simptomi se javljaju u zoni korijenovog vrata. Korijen postaje crn nakon čega se javlja nekroza i vlažna trulež. Napadnute biljke naglo venu i suše se, a izgledaju kao da ih je zahvatio plamen. Najveće štete nastaju nakon obilnog navodnjavanja jer za razvoj, ova gljivica treba vlagu.

Plodovi mogu biti napadnuti direktno ili preko peteljke. Ako nakon zaraze nastupi suhi period, plodovi se smežuraju. Za vlažna vremena, nakon zaraze, na njima se javlja vodenasta pjega koja zahvata čitav plod, a potom se razvija bijeli micelij. Simptomi na lišću manifestuju se u vidu nekrotičnih pjega koje uz prisustvo visoke vlage zraka mogu biti prekrivene bijelim micelijem.

Simptomi bijele truleži na stabljici u nivou tla
Bijelu trulež uzrokuje gljivica Sclerotiniu slerotionum koja se na paprici javlja često tokom uzgoja na otvorenom, a simptomi se javljaju najčešće na stabljici u nivou tla. Na napadnutom mjestu nastaje vodenasta pjega koja se postepeno širi i obuhvata stabljiku. Listovi iznad napadnutog mjesta gube čvrstoću i suše se, a napadnute dijelove prekrije bijela prevlaka. Zaraženi mogu biti i plodovi.

Kod zaštite važno je sprovoditi preventivne mjere kako bi se smanjio napad, a one uključuju plodored i obradu tla.

Venuće se javlja nakon obilnog zalijevanja
Venuće paprike se javlja tokom najtoplijih mjeseci, a obično je riječ o julu i avgustu. Uzrokuje ga gljivica Verticillium dahliae koja se razvija u sprovodnim snopićima biljke i u području korijenovog vrata. Naime, do venuća dolazi preko noći i to nakon obilnog zalijevanja. Biljke koje uvenu imaju suhe listove i na njima vise plodovi koji pocrvene. Zaštiti treba pristupiti biološkim mjerama jer za ovu bolest nema fungicida, a važno je pridržavati se plodoreda i sijati otporne sorte.

Prvi simptomi pepelnice na donjem lišću
Iako se većinom javlja u zatvorenom prostoru i tamo uzrokuje veće štete, pepelnica (Laveillua taurica) se može javiti i u uzgoju na otvorenom. Prvi simptomi se javljaju obično na starijem i donjem lišću u vidu krupnih hlorotičnih pjega na gornjoj strani listova. Na donjoj strani, u okviru pjega nastaje bijelo siva prevlaka nalik pepelu. Zaraženo lišće se uvija prema unutra i suši.

Od preventivnih mjera suzbijanja važna je dezinfekcija i uklanjanje biljnih ostataka iz prethodne vegetacije kao i uništavanje korova.

Bakterijska krastavost plodova
Najopasniju bakteriozu paprike, bakterijsku krastavost plodova uzrokuje Xanthomonas campestris pv. vesicatoria i najčešće se javlja krajem jula, nakon kiše, napominje mr.sc. Chiara Pagliarini. Za razvoj bakterije potrebna je visoka relativna vlaga zraka i temperature od 24 do 30°C.

Simptomi se javljaju na licu listova kao male tamnozelene vlažne pjege, nepravilnog oblika, koje s vremenom rastu i postaju uglate, obrubljene žućkastim ivicama. Međusobno se spajaju zahvatajući sve veću površinu. Infekcija se širi od donjih listova prema gore. Jače zaraženi donji listovi žute i otpadaju. Na plodovima nastaju nekrotične pjege smeđe boje oko kojih tkivo ploda puca. Dolazi do njegove deformacije, a na mjestu pukotina stvaraju se plutasti ožiljci. Sjeme na mjestu zaraze ploda pocrni.

Kod bakterijeske krastavosti ploda kao preventivne mjere potrebno je koristiti zdravo tretirano sjeme, izbjegavati navodnjavanje kišenjem i pridržavati se plodoreda.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *