Zvorničanka dr. Vesna Savić vodeći je stručnjak iz oblasti logopedije u našoj regiji
Rad uz pomoć Behringer aparata

Diplomirani defektolog-logoped  Vesna Savić je naš zasigurno najbolji stučnjak iz oblasti logopedija u regiji Birča, a to pokazuju dosadašnji rezultati rada u našem gradu i našoj regiji. Pored uspjeha u radu sa mnogobrojnim pacijentima kojima je pružena neophodna pomoć u otklanjanju smetnji prilikom razvoja i govorno jezičnih poremećaja, ovaj ugledni logoped našeg Doma zdravlja ima zapažene rezultate i iz oblasti društvenog aktivizma.

Pored stalnog posla u Domu zdravlja Zvornik na odsjeku Centar  za zaštitu mentalnog zdravlja , logoped  Savić je i društveno aktivna te svojim radom i upornošću stvara još bolje uslove u kojima pomože djeci koja dolaze na odjel logopedije.

Vlastitim angažmanom i djelovanjem kroz entitesko Udruženje logopeda Zvornički Dom zdravlja je kroz jedan od projekata ovog Udruženja dobio  Behringer aparat od UNICEF-a BiH. Ovaj  digitalni logopedski set je najmoderniji logopedski instrument koji se koristi u dijagnostici i terapiji. Unapredjuje tretmane poremećaja glasa i izgovora, tečnosti govora( mucanje ),pomaže u radu sa slušnim oštećenjima, poremećajima čitanja, razvojnim jezičkim poremećajim,  pervazivnim razvojnim poremećajima ( autizam …).  Pored navedenog aparata ,EDUS u saradnji sa UNICEF-om je kroz drugi projekat izfinansirao Resursnu sobu sa svom potrebnom pratećom opremom.

Zvorničanka dr. Vesna Savić vodeći je stručnjak iz oblasti logopedije u našoj regiji
Rad u Resursnoj sobi dr. Savić radi sa jednim dijetetom, a soba je namjenjena i za grupni rad

Cilj je  rano otkrivanje poteškoća u razvoju u pet razvojnih oblasti (govor/komunikacija, razvoj motorike, kognitivni razvoj, socio-emocionalni razvoj i briga o sebi ) i rana intervencija kod djece sa razvojnim teškoćama uzrasta do šest godina.

Naš logoped Vesna svakodnevno pomaže djeci koja imaju poteškoća sa izgovorom, a samim tim i pravilnim razvojem i odrastanjem. Uz pomoć ovog stručnjaka logopedije djeca lakše savladaju sve prepreke u svom odrastanju, razvoju i imaju lakše i ljepše djetinjstvo.
Logoped nije tako često zanimanje u našoj sredini. Vesna Savić je uposlenik Doma zdravlja u Zvorniku, svoje zvanje Diplomirani defektolog-logoped stekla na Univerzitetu u Beogradu, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju. Jedina na regiji Birač završila napredni ciklus edukacije profesionalaca iz oblasti ranog dječijeg rasta i razvoja . Svojim radom želi ostvariti svoj cilj, a to je razviti svijest o značaju prevencije  kad su djeca u pitanju na našoj cijeloj regiji.

U narednom periodu portal Zvornicki.ba, objavljviat će savjete koje će nam pisati logoped.Vesna Savić o pravilnom odgoju dijeteta i pravovremenom prepoznavanju problema u razvoju djece.

Zvorničanka dr. Vesna Savić vodeći je stručnjak iz oblasti logopedije u našoj regiji

Logoped je  po definiciji stručnjak za govorno-jezičku patologiju koji proučava, dijagnostikuje i radi na otklanjanju poremećaja govora, jezika i glasa, na rehabilitaciji logopata i prevenciji govorno-jezičkih poremećaja. Sarađuje sa stručnjacima drugih profila, objedinjuje nalaze, vodi dijagnostički postupak i tok terapije, analizira rezultate rada, razmenjuje iskustva i unapredjuje teoriju i praksu patologije govora i jezika, odnosno logopedije.“

„LOGOPEDIJA  je multidisciplinarna nauka koja integriše znanja iz oblasti medicinskih, lingvističkih, psiholoških i pedagoških nauka, u skladu sa potrebama prevencije, dijagnostike, terapije, istraživanja govorno-jezičkih poremećaja, što je i predmet logopedije.“

Imenica “logopedija” je složenica, grčkog porekla: logos – paedia (reči-vaspitavati, bukvalan prevod), i isti naziv koristi se u većini evropskih zemalja. Englesko govorno područje ne poznaje ovaj termin, vec za istu oblast koristi termine speech and language  therapy i  speech and language pathology. Uže grane logopedije nose posebne nazive, pa tako postoje i afaziologija, fonopedija.

(zvornicki.ba)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *