U voćnjaku, u decembru,od poslova je aktuelno krečenje stabala, kao i nastavak jesenje sadnje, presađivanje voćaka i popunjavanje praznih mesta. Ukoliko su vremenske prilike povoljne, odnosno, kada zemlja nije smrzla i kada je temperatura vazduha iznad nule, a zemljište pripremljeno ili jame iskopane, mogu se saditi voćke.

Zimsko sađenje je bolje od prolećnjeg. Ako je sadnja ostavljena za proleće, sada treba obraditi zemljište. U mladim zasadima mogu se popuniti prazna mesta, a gde je potrebno postaviti naslone. Ako se sumnja da je sušenje voćke nastalo usled neke infekcije, potrebno je da se zemljište iz jame zameni i da se sadnica zatrpa novom zemljom iz drugog dela zasada.

Kada je temperatura vazduha iznad 0stepeni celzijusa, debla i osnove skeletnih, ramenih grana voćaka potrebno je okrečiti. Krečenjem se smanjuje opasnost od izmrzavanja. Važno je da se ovaj postupak primeni kod mladih voćaka, čija je kora debla glatka, nežna i osetljiva na nagle temperaturne promene. Naime, ako preko zime bude, recimo, toplih desetak dana, sokovi u deblu, naročito u kori, počinju da kruže. Kora postaje sočna i kada naglo zahladi i temperatura se spusti znatno ispod nule, u sprovodnim tkivima kore stvaraju se ledeni kristali. Daljim snižavanjem temperature noću, zaleđena kora se još više steže, i kako više nije zdrava i elastična, ona puca. Da bi se izbegla ovakva pojava – primenjuje se krečenje debla.

Zaštita krečenjem se zasniva na bazi bele boje koja odbija sunčeve zrake i otežava zagrevanje debla, koje kao nezagrejano otežava kretanje sokova. Pri krečenju treba nastojati da se dobije što je moguće belja boja i da se krečna skrama što duže zadrži. Smeša se pravi od pet delova negašenog kreča, pola dela kuhinjske soli i četvrt sumpora u prahu. Krečenje usled usporavanja kretanja sokova u voćkama odlaže i početak vegetacije, što može pomoći u izbegavanju ranih prolećnih mrazeva. Krečenje je poželjno i na starijim voćkama čija je ispucala kora postala sklonište za razne štetne insekte. Krečna pokorica, koja ih prekrije, može takvim insektima da poremeti bezbedno prezimljavanje.

Dunja isplativa, ali samo na veliko
U slučaju obilnog i vlažnog snega, otresti i očistiti grane, da se ne bi pod teretom vlažnog snega lomile.

Autorka: dipl. inž. Mirjana Ostojić, PSSS Kraljevo
Izvor: www.psss.rs
Fotografija: www.psss.rs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *