Radovi u pčelinjaku tokom marta (FOTO+VIDEO)
Pcela se vraća u košnicu početak marta 2017.g.

Mart  je  mjesec  najznačajnijih  promjena  u  pčelinjem  društvu.  U  ovom  mjesecu  pčele prelaze iz faze mirovanja u fazu aktivnog opštenja s prirodom i intenzivnog umnožavanja novih  generacija  pčela  radilica.  Potrošnja  hrane  se  naglo  uvećava  a  potrebe  za  vodom, toplotom   i   povoljnom   mikroklimom   u   košnicama   su   sve   izraženije.

Zbog   toga   pravovremene   intervencije   pčelara   mogu   imati   presudan   značaj   za   proljećni   razvoj   pčelinjih  društava  i  ukupno  iskorišćenje  pčelarske  sezone.  Uzorke  uginulih  pčela  opet  treba  laboratorijski  ispitati  i  prema  rezultatima  se  pravilno  odrediti.  Ukoliko  se  pronađu jaka društva bez matice dodaju se matice iz rezerve, a slaba se obavezno pripajaju srednje jakim.  Provjerava  se  kvalitet  i  kvantitet  legla.  Kompaktno  i  kvalitetno  leglo  upućuje  na  prisustvo  dobre  matice.  Ako  je  leglo  raštrkano,“grbavo“  i  nekompaktno,  znak  je  da  je  matica  loša  i  stara.  Takve  matice  se  zamjenjuju  mladim,  zdravim  i  po  mogućnosti selekcionisanim  maticama.

Izuzetno  je  važno  da  je  hrana  kvalitetna  i  na  dohvatu  pčela. Nekada se događa da pčele gladuju iako u košnici ima dovoljno hrane, koja se nalazi dalje od legla pa pčele ne mogu da se prebace do nje. U tom slučaju ramovi s medom i cvetnimprahom  približavaju  se  pčelinjem  klubetu.  Utopljavajući  materijal  se  provjerava  kao  i  u  prethodnim mjesecima i zamjenjuje vlažnim.

U martu se u zavisnosti od klimatskih uslova, počinje  sa  podsticajnim  prihranjivanjem  i  to  prvo  sa  šećerno  –  mednim  pogačama  a  kasnije sa tečnom hranom. Tečna hrana se koristi ako temperatura vazduha noću nije niža od  12  stepeni.  Sada  veći  broj  biljnih  vrsta  cveta  i  daje  polen,  kao  što  su:  vrba,  iva,  bijela  rada,  drijen,  njivska  mrtva  kopriva.U  martu  je  neophodno  održavanje  pojila.  Ukoliko  u  februaru nije izvršeno čišćenje i dezinfekcija podnjača mart je pravi mjesec za to.  Pčelinja društva se postepeno odzimljavaju.

Radovi u pčelinjaku tokom marta (FOTO+VIDEO)
Zvornički pčelari na Kula Gradu u prvom proljetnom pregledu

Martovsko otvaranje košnice predstavlja prvi prolećni  pregled  pčela.  Za  detaljan  pregled  pčelinjih  društava  odabira  se  dan  kada  je  temperatura  od  17  –  18  stepeni  i  bez  vjetra.  Takođe,  pčelar  treba  da  je  čist,  bez  raznihmirisa,  parfema,  bijelog  luka,  alkoholnih  mirisa  i  dr.  U  toku  ranog  proljeća  pregled  se  obavlja  oko  podne  kada  je  dan  najtopliji.  Pri  tom  pregledu  utvrđuje  se  jačina  svakog  društva, kvalitet i količina legla, zdravstveno stanje pčela i legla. Ako je leglo kompaktno i liči na jedinstvenu ploču s poklopcima sveže boje, konstatuje se da je leglo dobro i zdravo, i  da  je  u  društvu  kvalitetna  matica.  Bolesno  leglo  ima  tamnu  boju,  može  biti  ugnuto  iispupčeno,  probušeno  i  išarano,  sa  neprijatnim  mirisom.

Ukoliko  je  saće  starije  od  3–4    godine  zamjenjuje  se.  Posle  izvođenja  više  generacija  pčela  (10  do  15),  saće  postaje  sve  teže a ćelije sve uže i pliće. Pčele radilice izvedene iz ovakvog saća su sitnije sa nedovoljno razvijenim pojedinim organima i izrazito slabijim životnim sposobnostima. U starom saću ima više nego što je potrebno trutovskih ćelija. Ako u takvom društvu ima dovoljno hrane Savjetodavna služba u biljnoj proizvodnji  košnica  se  odmah  zatvara  i  ostavlja  da  se  razvija.  Ukoliko  je  leglo  šareno,  izmiješano  poklopljeno i nepoklopljeno, odmah se sumnja na ispravnost legla i kvalitet matice. Tada se preduzimaju određene aktivnosti kako bi sanirali društvo.

Radovi u pčelinjaku tokom marta (FOTO+VIDEO)Polovinom,  odnosno  krajem  marta,  zavisno  odvremenskih  uslova,  višak  meda  u  košnici  otklapa  se  viljuškom.  To  se  radi  postepeno  a  u  jednom  navratu  nikad  više  od  200  kvadratnih  santimetara.To  je  najbolji  podsticaj  za  brz  razvoj  pčelinjih  društava.  Pčele ćetakav med brzo preraditi i dati mladom leglu ili ga rasporediti tamo gdje je najpotrebniji. Greške  koje  pčelar  napravi  u  martu  teško  je  ispraviti  a  mogu  izazvati  smanjenje  prinosa  meda, pa i uginuće društava. Pojilo sa čistom vodom postavlja se u zavetrini i na suncu, jer pčele  radije  uzimaju  mlaku  nego  hladnu  vodu.  U  početku  se  voda  može  malo  zasladiti  kako bi se pčele navikle na nju. Svi pregledi u ovom mjesecu obavljaju se brzo i efikasno, bez  jakih  zadimljavanja  i  mirisa.  U  ovom  periodu  nekada  vlažnost  unutar  košnice  može  preći  granicu  koja  razdvaja  normalno   od   nepoželjnog.   Unutrašljost   košnice   može   da bude mokra, zadnji okviri su     puni   plesni     pa     se     zamjenjuju  drugim.  Ako  se  posjeduju  rezervne  košnice  po  lijepom  danu  ramove  sa  pčelama     prebacujemo     u     nove,  suve  i  čiste  košnice  a  vlažne     iznosimo     vani     i     čistimo.

U  slabijim društvima može se suziti pčelinje gnijezdo. Rezerve meda u   ovom mjesecu su zadovoljavajuće          ukoliko iznose oko 8 kg. Prije nego što počne jači unos polena i nektara, suzbija se varoa.

Pčelinja društva koja imaju dovoljno kvalitetne hrane u košnici, ujednačenija su i brže se razvijaju, daju  više  meda  i  drugih  pčelinjih  proizvoda,  otpornija  su  na    bolesti  i  štetočine,  a  potomstvo im je vitalnije. Blagovremenim proširivanjem prostora u košnici omogućuje se dovoljno  mesta  za  unošenje  i  preradu  nektara.  Potpuno  se  proširuje  leto  kako  bi  pčele lakše izlijetale i ulazile u košnicu. Za podsticanje pčela na bolji razvoj okreću se ramovi, pri čemu vijenci sa medom dolaze blizu leta. Pčele pred letom ne podnose medne vijence pa počnu da otklapaju medne poklopčiće i da prebacuju med u centralni dio košnice.

Tako će pčele  instiktivno  ubrzati  pripremanje ćelija  za poleganje  jaja.  U  martu  matica  povećava broj  zaleženih Radovi u pčelinjaku tokom marta (FOTO+VIDEO) jaja  a  koji  može  dostići  i  500  dnevno.  Pravovremeno  izimljavanje  pčelinjih društava  podrazumijeva  pravovremeni  i  detaljni  pregled  svih  košnica  na  pčelinjaku,spajanje  slabih  s  jakim  zajednicama,  postavljanje  pojila,  borba  protiv  bolesti.  Pčele izležene iz jaja snesenih u drugoj polovini marta i prvih dana aprila učestvovaće u glavnoj pčelinjoj  paši.

Ukoliko  se  pojavi  nozemoza  u  šećerni  sirup  se  dodaje  neki  od  ljekova  za  njeno suzbijanje.  Sva  zapažanja  o  stanju  u  košnicama  treba  evidentirati,  jer  će  ti  podaci  dobro  doći  pri  daljem   praćenju   pčelinjih   društava.   Pored   rada   na   pčelinjaku   pravo   je   vrijeme   za   intenzivno angažovanje u radionici.

Pogledajte kako izgleda ulaz u košnicu na početku mjeseca marta. Ko ima slabije aktivne pčele od prikazanog treba potražiti pomoć od onih koji znaju više o pčelama.

Mr Nebojša Veličković

Preuzeto: www.savjetodavna.org

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *