Rijeka Hoča presjekla put Grbavci-Orahovac i ugorzila putni pravac Križevići-Orahovac
Poplavljeni put koji spaja Todoorviće sa magistralnim putem

Jutros je izlila rijeka Hoča i presjekla lokalni put koji spaja naselja Grbavci i Orahovac kod zaseoka Todorovići koje pripada MZ Orahovac. Ova lokacija je poprište stalnih izljevanja rijeke pri svakom jačem pljusku. Prošle godine je nadošla bujica rijeke Hoče potkopala dio puta Orahovac Križevići stvorivši klizište koje je ugrozilo navedenu putnu dionicu. Gradska uprava je nedavno sanirala pomenuto klizište, ali su padavine koje traju nekoliko dana ponovo ugrozile putnu komunikaciju Križevići Orahovac.

Rijeka Hoča presjekla put Grbavci-Orahovac i ugorzila putni pravac Križevići-Orahovac
Ugrožena putna komunikacija Križevići-Orahovac

Mještani očekuju da će Civilna zaštita djelovati i spriječiti prekid i obustavu putnu komunikacije Križevići-Orahovac.

Gradski štab za vanredne situacije prije sedam dana održao je svečano-radni sastanak povodom Međunarodnog dana civilne zaštite na kojem su izvršene pripreme za trenutnu situaciju u Orahovcu.
Rijeka Hoča presjekla put Grbavci-Orahovac i ugorzila putni pravac Križevići-Orahovac
Na sastanku su jednoglasno usvojena tri dokumenta – Plan odbrane od poplava na području grada Zvornika u 2017. godini, Plan aktivnosti u pripremi i sprovođenju mjera zaštite i spašavanja od šumskih i drugih požara na otvorenom prostoru na području grada Zvornika u 2017. godini i po prvi put Plan aktivnosti u pripremi i sprovođenju mjera zaštite i spasavanja od zemljotresa na području grada Zvornika za period od 2016-2019 godine.

Kako je istaknuto u planovima oni predstavljaju osnovne dokumente za koordinaciju i sprovođenje dodatnih ili posebnih godišnjih zadataka i aktivnosti opštinskih organa, privrednih društava, drugih pravnih lica i udruženja građana koji sprovode djelatnosti, odnosno mjere i zadatke od značaja za zaštitu i spasavanje od poplava, požara otvorenog prostora i zemljotresa.

Planovi se donose sa ciljem unapređenja i obezbjeđenja svestranijeg angažovanja svih relevantnih subjekata i Rijeka Hoča presjekla put Grbavci-Orahovac i ugorzila putni pravac Križevići-Orahovacostvarivanja višeg nivoa pripravnosti na zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od poplava, požara i zemljotresa.

Načelnik Gradskog štaba Rajko Jurošević istakao je da je ove godine u planu da se izvrši reorganizacija rezervnog sastava jedinica Civilne zaštite i po prvi put formiranje Jedinice za spašavanje iz ruševina, dodavši da je u budžetu Grada Zvornika planirano znatno više sredstava za nabavku opreme za Službu civilne zaštite.

 

todorovici5 Rijeka Hoča presjekla put Grbavci-Orahovac i ugorzila putni pravac Križevići-Orahovac

zvornicki.ba

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *