Sud Bosne i Hercegovine potvrdio optužnicu za ratni zločin u Zvorniku počinjen u junu 1992. godine

Sud Bosne i Hercegovine je potvrdio optužnicu u predmetu Dragan Spasojević i drugi, koja optužene Dragana Spasojevića, Vinka Radovića i Dragomira Vasića i tereti da su radnjama opisanim u optužnici počinili krivično djelo zločini protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka d) i e), u vezi sa članom 31. pomaganje i članom 180. stav 1. Krivičnog zakona BiH, a optuženi Petko Panić krivično djelo zločini protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka k), e) i d) u vezi sa članom 29. i članom 180. stav 1. Krivičnog zakona BiH.

Optuženi se, između ostalog, terete da su, u periodu od 30.5.1992. godine do 25.6.1992. godine, na području općine Zvornik, za vrijeme rata u Bosni i Hercegovini i u vrijeme oružanog sukoba između Vojske Republike Srpske (VRS) i Armije Republike Bosne i Hercegovine (Armija RBiH) na području općine Zvornik, te u vrijeme širokog i sistematičnog napada vojnih, paravojnih i policijskih snaga tzv. Srpske Republike BiH, a potom Republike Srpske, usmjerenog protiv civilnog muslimanskog stanovništva općine Zvornik, a koji je trajao od 8.4.1992. godine pa najmanje do kraja augusta 1992. godine, znajući i za oružani sukob, ali i za širok i sistematičan napad te da njihove radnje čine dio tog napada, postupali suprotno pravilima međunarodnog humanitarnog prava. Dalje se navodi da su optuženi svjesno i voljno pomogli u pripremanju i učinjenju prisilnog preseljenja oko četiri hiljade muslimanskih civila sa područja sela Đulići, Klisa i okolnih sela, a pojedini optuženi svjesno i voljno pomogli u nezakonitom zatvaranju oko 600 muškaraca civila muslimanske nacionalnosti sa istog područja, a pri tom njihovom razdvajanju psovali i tukli neke od razdvojenih civila šakama, nogama, kundacima pušaka i drugim podesnim predmetima te tražili da im predaju sav novac, zlato, vrijedne stvari i dokumente, dok su neidentifikovani srpski vojnici pojedine muslimanske civile prilikom razdvajanja i ubili, saopšteno je prethodnog dana iz Suda Bosne i Hercegovine,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *